Coduri postale in judetul Gorj

Localitate Cod postal
1) Albeni217005
2) Alexeni217456
3) Alimpeşti217015
4) Aluniş217126
5) Andreeşti217551
6) Aninişu din Deal217166
7) Aninişu din Vale217167
8) Aninoasa217020
9) Apa Neagră217326
10) Arcani217025
11) Arjoci217251
12) Arpadia217536
13) Arsuri217421
14) Artanu217311
15) Arşeni217301
16) Baia de Fier217030
17) Baloşani217471
18) Baniu217091
19) Barza217201
20) Becheni217381
21) Bengeşti217067
22) Bengeşti-Ciocadia217065
23) Berceşti215301
24) Berleşti217070
25) Bibeşti217416
26) Bibuleşti217191
27) Bircii217068
28) Blahniţa de Jos215501
29) Blahniţa de Sus217411
30) Blidari217037
31) Bobaia217021
32) Boboieşti217156
33) Bobu217426
34) Boca217402
35) Bohorel217312
36) Boia217271
37) Bojinu217176
38) Bolboasa217082
39) Bolboceşti217007
40) Bolboşi217080
41) Boroşteni217336
42) Borăscu217090
43) Botorogi217202
44) Brebenei217102
45) Broşteni217346
46) Broştenii de Sus217347
47) Brădet217296
48) Brădeţel217297
49) Brădiceni217337
50) Brăneşti217100
51) Brăteşti217127
52) Brătuia217203
53) Bucureasa217204
54) Bucşana217371
55) Budieni217427
56) Buduhala217491
57) Bulbuceni217128
58) Bumbeşti-Jiu215100
59) Bumbeşti-Piţic217110
60) Burlani217372
61) Bustuchin217115
62) Busuioci217261
63) Buzeşti217168
64) Bâlta217391
65) Bâlteni217060
66) Bâltişoara217392
67) Bârcaciu217302
68) Bârseşti210001
69) Bârzeiu217071
70) Bârzeiu de Gilort217006
71) Băceşti217472
72) Bădeşti217101
73) Bălani217457
74) Bălceşti217066
75) Băleşti217045
76) Bălăceşti217081
77) Bălăneşti217036
78) Bărbăteşti217055
79) Băzăvani217401
80) Calapăru217092
81) Capu Dealului217103
82) Cartiu217531
83) Ceauru217046
84) Celei217496
85) Ceplea217348
86) Cerna-Sat217328
87) Cernădia217031
88) Cerătu de Copăcioasa217429
89) Cetatea217129
90) Chiciora217537
91) Chiliu217253
92) Ciocadia217069
93) Cionţi217116
94) Ciorari217481
95) Ciuperceni217155
96) Ciupercenii de Olteţ217016
97) Cleşneşti217247
98) Cloşani217329
99) Cocoreni217061
100) Cocorova217516
101) Cojani215503
102) Cojmăneşti217446
103) Colibaşi217431
104) Colţeşti217286
105) Condeieşti217313
106) Copăcioasa217432
107) Cornetu217131
108) Corneşti217047
109) Corobăi217221
110) Corşoru217017
111) Costeni217497
112) Costeşti217022
113) Covrigi217547
114) Crasna217165
115) Crasna din Deal217171
116) Creţeşti215504
117) Croici217298
118) Cruşeţ217175
119) Curpen217459
120) Cursaru217349
121) Curteana215505
122) Curtişoara215101
123) Câlceşti217252
124) Câlnic217145
125) Câlnicu de Sus217146
126) Câmpofeni217026
127) Câmpu Mare217428
128) Cânepeşti217038
129) Cârbeşti217226
130) Cârciu217546
131) Cârligei217111
132) Căleşti217458
133) Călugăreasa217373
134) Călugăreni217327
135) Cămuieşti217246
136) Căpreni217125
137) Cărbuneşti-Sat215502
138) Cărpiniş217169
139) Cătunele217135
140) Dealu Leului217473
141) Dealu Pomilor215201
142) Dealu Spirei217132
143) Dealu Viei217382
144) Dealu Viilor217136
145) Deleni217351
146) Didileşti217147
147) Dobrana217374
148) Dobriţa217393
149) Dolceşti217417
150) Doseni217008
151) Drăgoeni210002
152) Drăgoieşti217172
153) Drăgoteşti217220
154) Drăguţeşti217225
155) Duculeşti217403
156) Dumbrăveni217173
157) Dâmbova217227
158) Dănciuleşti217190
159) Dăneşti217200
160) Floreşteni215506
161) Floreşti217538
162) Frasin217552
163) Frumuşei217281
164) Frunza217287
165) Frânceşti217338
166) Frăteşti217276
167) Fântânele217541
168) Fărcăşeşti217235
169) Fărcăşeşti-Moşneni217236
170) Gilortu217104
171) Glodeni217039
172) Glogova217245
173) Godineşti217250
174) Gornoviţa217498
175) Gornăcel217422
176) Groşerea217023
177) Grui217304
178) Gura Şuşiţei217266
179) Gura-Menţi217093
180) Gureni217339
181) Gâlceşti217072
182) Gârbovu217521
183) Găleşoaia217148
184) Gămani217303
185) Găvăneşti217048
186) Hirişeşti215302
187) Hobiţa217341
188) Hodoreasca217149
189) Horezu217532
190) Horăşti215202
191) Hotăroasa217542
192) Hurezani217260
193) Hăieşti217412
194) Hălăngeşti217192
195) Iaşi-Gorj217228
196) Iezureni210003
197) Igirosu217083
198) Ilieşti217267
199) Ioneşti217265
200) Iormăneşti217248
201) Isvarna217499
202) Izvoarele217352
203) Jeriştea217413
204) Jilţu217522
205) Jupâneşti217270
206) Larga217404
207) Lazuri217433
208) Leleşti217275
209) Leurda215204
210) Licurici217280
211) Lihuleşti217073
212) Lintea217434
213) Logreşti217285
214) Logreşti-Moşteni217288
215) Lupoaia217137
216) Lupoiţa215205
217) Lăzăreşti215102
218) Maghereşti217414
219) Marineşti217177
220) Menţii din Dos217094
221) Merfuleşti217206
222) Miclosu217084
223) Miculeşti217447
224) Mieluşei217482
225) Mierea217179
226) Miericeaua217181
227) Miluta217096
228) Mirosloveni217009
229) Mogoşani217436
230) Moi217062
231) Motorgi217117
232) Motru215200
233) Motru Sec217331
234) Murgeşti217523
235) Murgileşti217548
236) Musculeşti217056
237) Muşeteşti217300
238) Măceşu215507
239) Măiag217178
240) Măru217289
241) Mătăsari217295
242) Măzăroi217461
243) Negoieşti217376
244) Negomir217310
245) Negreni217282
246) Nistoreşti217018
247) Novaci215300
248) Nucetu217314
249) Nămete217118
250) Obreja217462
251) Obârşia217193
252) Ohaba217041
253) Ohaba-Jiu217086
254) Olari217353
255) Olteanu217249
256) Orzeşti217332
257) Orzu217316
258) Padeş217325
259) Paltinu217317
260) Pegeni217262
261) Petreşti217057
262) Petrăchei217194
263) Peşteana de Jos217237
264) Peşteana-Jiu217063
265) Peşteana-Vulcan217157
266) Peştişani217335
267) Picu217268
268) Pieptani217151
269) Pinoasa217152
270) Piscoiu217474
271) Piscuri217354
272) Pişteştii din Deal217437
273) Pleşa215103
274) Plopu217263
275) Plopşoru217345
276) Ploştina215206
277) Pociovaliştea215303
278) Pocruia217501
279) Poiana217517
280) Poiana-Seciuri217119
281) Poienari217112
282) Poieniţa217121
283) Pojaru217122
284) Pojogeni215508
285) Polata210004
286) Polovragi217365
287) Popeşti217291
288) Popeşti-Stejari217476
289) Preajba Mare210005
290) Prigoria217370
291) Priporu217158
292) Pruneşti217011
293) Purcaru217418
294) Pârvuleşti217463
295) Pârâu217106
296) Pârâu Boia217272
297) Pârâu Viu217074
298) Pârâu de Pripor217254
299) Pârâu de Vale217256
300) Păişani217483
301) Păjiştele217423
302) Raci217318
303) Racoviţa217366
304) Racoţi217502
305) Radoşi217174
306) Rasova217049
307) Rasoviţa217277
308) Rogojel217238
309) Rogojeni215509
310) Romaneşti210006
311) Rovinari215400
312) Roşia de Amaradia217380
313) Roşia-Jiu217239
314) Roşiuţa215208
315) Ruget217383
316) Rugi217533
317) Runcu217390
318) Runcurel217299
319) Râpa215207
320) Răchiţi217394
321) Rădineşti217196
322) Rătez217257
323) Samarineşti217400
324) Satu Nou217133
325) Schela217420
326) Scoarţa217425
327) Scoruşu217097
328) Scrada217076
329) Scurtu217077
330) Seaca217292
331) Seciurile217384
332) Seuca217342
333) Siteşti215304
334) Slivileşti217445
335) Slobozia210007
336) Slămneşti217182
337) Slăvuţa217183
338) Socu217058
339) Sohodol217503
340) Spahii217518
341) Steic217138
342) Stejari217470
343) Stejaru217386
344) Stejerei217153
345) Sterpoaia217024
346) Stoina217480
347) Stolojani217051
348) Stroieşti217028
349) Strâmba-Jiu217524
350) Strâmba-Vulcan217159
351) Strâmtu217448
352) Stănceşti217306
353) Stănceşti-Larga217307
354) Stăneşti217455
355) Sura217449
356) Suseni217396
357) Sâmbotin217424
358) Sârbeşti217019
359) Săcelu217410
360) Sănăteşti217027
361) Sărdăneşti217356
362) Săuleşti217415
363) Tehomir217453
364) Teleşti217490
365) Tetila215104
366) Timişeni217241
367) Tismana217495
368) Toiaga217484
369) Topeşti217504
370) Totea217283
371) Totea de Hurezani217264
372) Trestioara217222
373) Trocani217208
374) Turburea217515
375) Turceni217520
376) Turcineşti217530
377) Tâlveşti217229
378) Târgu Cărbuneşti215500
379) Târgu JiuLivezi210101
380) Târgu JiuLivezi210101
381) Târgu JiuLivezi210101
382) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210101
383) Târgu JiuIazului210102
384) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210102
385) Târgu JiuVaduri210102
386) Târgu JiuVârful Mândra210102
387) Târgu JiuVârful Mândra210102
388) Târgu JiuCiocârlau210103
389) Târgu JiuGării Preajba210103
390) Târgu JiuPaltinului210103
391) Târgu JiuPaltinului210103
392) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210103
393) Târgu JiuIezureni210104
394) Târgu JiuLotrului210105
395) Târgu JiuBrâncuşi Petre, academician210106
396) Târgu JiuCimitirului210106
397) Târgu JiuMacului210106
398) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210106
399) Târgu JiuBărbulescu Jean210107
400) Târgu JiuCartianu I. Grigore, general210107
401) Târgu JiuFrumuşanu Dumitru210107
402) Târgu JiuIslaz210107
403) Târgu JiuIslaz210107
404) Târgu JiuMiloşescu D. Nicu210107
405) Târgu JiuPătrăşcoiu Nicolae, general210107
406) Târgu JiuPleniceanu Dumitru210107
407) Târgu JiuŞişeşti210107
408) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210107
409) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210108
410) Târgu JiuCrângului210109
411) Târgu JiuDumbrava210109
412) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210109
413) Târgu Jiu8 Martie210112
414) Târgu Jiu11 Iunie 1848210112
415) Târgu Jiu11 Iunie 1848210112
416) Târgu JiuFântânii210112
417) Târgu JiuSfântul Nicolae210112
418) Târgu JiuSăvoiu Constantin210113
419) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210113
420) Târgu JiuGarofiţei210114
421) Târgu JiuCoşbuc George210115
422) Târgu JiuCreangă Ion210115
423) Târgu JiuLascăr Vasile210115
424) Târgu JiuLainici210116
425) Târgu JiuVulcan210116
426) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210118
427) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210118
428) Târgu JiuBuzatu, căpitan210119
429) Târgu JiuCerbului210119
430) Târgu JiuDosoftei210119
431) Târgu JiuVlaicu Aurel210119
432) Târgu JiuComuna din Paris210120
433) Târgu JiuComuna din Paris210120
434) Târgu JiuTell Cristian, general210120
435) Târgu JiuTraian210120
436) Târgu JiuBălcescu Nicolae210121
437) Târgu JiuDeleanu Budai Ion210121
438) Târgu JiuDimitrie Cantemir210121
439) Târgu JiuKogălniceanu Mihail210121
440) Târgu JiuKogălniceanu Mihail210121
441) Târgu JiuMăgura210121
442) Târgu JiuNufărului210121
443) Târgu JiuTuşnad210122
444) Târgu JiuUlmului210122
445) Târgu JiuZambilelor210122
446) Târgu JiuAvram Iancu210124
447) Târgu JiuComuna din Paris210124
448) Târgu JiuComuna din Paris210124
449) Târgu JiuDragalina, general210125
450) Târgu JiuPrahova210125
451) Târgu JiuGriviţa210126
452) Târgu JiuOancea Cristian Mihai, sublocotenent210126
453) Târgu JiuTell, general210126
454) Târgu JiuRomânia Muncitoare210127
455) Târgu JiuŞtefan cel Mare210127
456) Târgu JiuDragalina, general210129
457) Târgu JiuGladiolelor210129
458) Târgu JiuIzvor210129
459) Târgu JiuOituz210129
460) Târgu JiuTell Cristian, general210130
461) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210130
462) Târgu JiuCrişului210131
463) Târgu JiuOancea Cristian Mihai, sublocotenent210131
464) Târgu JiuŞtefan cel Mare210131
465) Târgu JiuTell, general210131
466) Târgu JiuPopillian C. Ioan210132
467) Târgu JiuTraian210132
468) Târgu JiuTraian210132
469) Târgu JiuVladimirescu Tudor210132
470) Târgu Jiu16 Februarie210134
471) Târgu JiuMărăşeşti210134
472) Târgu JiuUnirii210134
473) Târgu JiuCalea Eroilor210135
474) Târgu JiuDobrogeanu Gherea210135
475) Târgu JiuTătărăscu Gheorghe210135
476) Târgu JiuGeneva210136
477) Târgu JiuMagheru Gheorghe, general210136
478) Târgu JiuParâng210136
479) Târgu JiuHaidău Cătălin Gigore, sublocotenent210137
480) Târgu JiuCrizantemelor210138
481) Târgu JiuFagului210138
482) Târgu JiuLalelelor210138
483) Târgu JiuLiliacului210138
484) Târgu JiuMăceşului210138
485) Târgu JiuMăceşului210138
486) Târgu JiuMesteacanului210138
487) Târgu JiuMesteacănului210138
488) Târgu JiuNarciselor210138
489) Târgu JiuPinului210138
490) Târgu JiuSalcâmului210138
491) Târgu JiuTrandafirilor210138
492) Târgu JiuAlexandru Ioan Cuza210140
493) Târgu JiuAlexandru Ioan Cuza210140
494) Târgu JiuUnirii210140
495) Târgu JiuAmaradia210141
496) Târgu JiuAmaradia210141
497) Târgu JiuBujorului210141
498) Târgu JiuCalea Bucureşti210141
499) Târgu JiuGhiocelului210141
500) Târgu JiuIntrarea Amaradiei210141
501) Târgu JiuIpătescu Ana210141
502) Târgu JiuIpătescu Ana210141
503) Târgu JiuPelinului210141
504) Târgu JiuArghezi Tudor210142
505) Târgu JiuGilortului210142
506) Târgu JiuLibertăţii210142
507) Târgu JiuOrhideelor210142
508) Târgu JiuViorelelor210142
509) Târgu JiuPopa Şapcă210143
510) Târgu JiuUnirii210143
511) Târgu JiuUnirii210143
512) Târgu JiuVictoriei210143
513) Târgu JiuUnirii210144
514) Târgu JiuUnirii210144
515) Târgu JiuCalea Bucureşti210146
516) Târgu JiuIunian Grigore210146
517) Târgu JiuUnirii210146
518) Târgu JiuPetreşti210147
519) Târgu JiuPetreşti210147
520) Târgu JiuPrimăverii210147
521) Târgu JiuPetreşti210148
522) Târgu JiuPetreşti210148
523) Târgu JiuSfântu Dumitru210148
524) Târgu JiuSfântu Dumitru210148
525) Târgu JiuCalea Bucureşti210149
526) Târgu JiuCalea Bucureşti210150
527) Târgu JiuCalea Bucureşti210150
528) Târgu JiuSchileru Dincă210150
529) Târgu JiuRepublicii210152
530) Târgu JiuRepublicii210152
531) Târgu JiuSmârdan210152
532) Târgu JiuRepublicii210153
533) Târgu JiuSmârdan210153
534) Târgu JiuTitulescu Nicolae210154
535) Târgu JiuTitulescu Nicolae210155
536) Târgu JiuTitulescu Nicolae210156
537) Târgu JiuRepublicii210158
538) Târgu JiuSiretului210158
539) Târgu JiuBradului210159
540) Târgu JiuBălcescu Nicolae210160
541) Târgu JiuVictoriei210160
542) Târgu JiuBălcescu Nicolae210161
543) Târgu JiuCalea Eroilor210163
544) Târgu JiuCalea Eroilor210163
545) Târgu JiuUnirii210163
546) Târgu JiuVlahuţă Alexandru210163
547) Târgu JiuBrâncuşi Constantin210164
548) Târgu JiuBrâncuşi Constantin210164
549) Târgu JiuCrişan210164
550) Târgu JiuEminescu Mihai210164
551) Târgu JiuOlteniţa210164
552) Târgu JiuVictoriei210165
553) Târgu JiuVictoriei210166
554) Târgu JiuTraian210167
555) Târgu JiuCălăraşi210169
556) Târgu JiuCălăraşi210169
557) Târgu JiuCalea Severinului210170
558) Târgu JiuCernadia210170
559) Târgu JiuBarajelor210171
560) Târgu JiuJiului210171
561) Târgu JiuMeteor210172
562) Târgu JiuMerilor210173
563) Târgu JiuMicrocolonie210173
564) Târgu JiuMicrocolonie210173
565) Târgu JiuCalea Severinului210175
566) Târgu JiuPanduri210175
567) Târgu JiuBistriţa210176
568) Târgu JiuBucegi210176
569) Târgu JiuBucegi210176
570) Târgu JiuDaimaca Victor210176
571) Târgu JiuIntrarea Bistriţa210176
572) Târgu JiuPanduri210176
573) Târgu JiuPăltiniş210176
574) Târgu JiuFăgăraş210177
575) Târgu JiuGârbea I. Titus, general210177
576) Târgu JiuHasnaş Nicolae, doctor210177
577) Târgu JiuLuncilor210177
578) Târgu JiuLuncilor210177
579) Târgu JiuSolidarit?ţii210177
580) Târgu JiuViitorului210177
581) Târgu JiuLătăreţu Maria210178
582) Târgu JiuMotrului210178
583) Târgu JiuMotrului210178
584) Târgu JiuPanduri210178
585) Târgu JiuPanduri I210178
586) Târgu JiuTănase Maria210178
587) Târgu JiuFântânii210180
588) Târgu JiuFântânii210180
589) Târgu JiuTeodoroiu Ecaterina210181
590) Târgu JiuPetrescu Dumitru, locotenent210182
591) Târgu JiuPetrescu Dumitru, locotenent210182
592) Târgu JiuPetrescu Dumitru, locotenent210183
593) Târgu JiuGrigorescu Nicolae210184
594) Târgu JiuLujerului210184
595) Târgu JiuAlecsandri Vasile210185
596) Târgu JiuBobancu Ştefan210185
597) Târgu JiuCerna Panait210185
598) Târgu JiuCîrlova Vasile210185
599) Târgu JiuIosif Ştefan Octavian210185
600) Târgu JiuPârâianu Emanoil210185
601) Târgu JiuTineretului210185
602) Târgu Jiu14 Octombrie210187
603) Târgu JiuBrâncuşi Constantin210188
604) Târgu JiuCinematografului210188
605) Târgu JiuDigului210188
606) Târgu JiuPieţii210188
607) Târgu JiuCarpaţi210189
608) Târgu JiuCerna210189
609) Târgu JiuCoposu Corneliu210189
610) Târgu JiuDoja Gheorghe210189
611) Târgu JiuPlevnei210189
612) Târgu JiuSiretului210190
613) Târgu JiuUnirii210190
614) Târgu JiuVictoriei210191
615) Târgu JiuVictoriei210191
616) Târgu JiuBicaz210192
617) Târgu JiuBrâncuşi Constantin210192
618) Târgu JiuBicaz210193
619) Târgu JiuBicaz-Colonie A.C.H.210193
620) Târgu JiuConstructorilor210194
621) Târgu JiuHidrocentralei210195
622) Târgu JiuHidrocentralei210195
623) Târgu JiuHidrocentralei210196
624) Târgu JiuLotrului210196
625) Târgu JiuLotrului210196
626) Târgu Jiu11 Iunie 1848210198
627) Târgu JiuFântânii210198
628) Târgu JiuPetuniilor210199
629) Târgu JiuBrânduşei210200
630) Târgu JiuBrânduşei210200
631) Târgu JiuAlecsandri Vasile210201
632) Târgu JiuAlecsandri Vasile210201
633) Târgu JiuGarofiţei210201
634) Târgu JiuKeber Iosif, pictor210201
635) Târgu JiuOancea Cristian Mihai, sublocotenent210202
636) Târgu JiuOancea Cristian Mihai, sublocotenent210202
637) Târgu JiuZorilor210202
638) Târgu JiuCalea Severinului210204
639) Târgu JiuCireşului210204
640) Târgu JiuMehedinţi210204
641) Târgu JiuGării Iulia210205
642) Târgu JiuŞoimului210205
643) Târgu JiuŞuşiţa210205
644) Târgu JiuTismana210205
645) Târgu JiuSlobozia210206
646) Târgu JiuMerişescu Valentin, sublocotenent210207
647) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210209
648) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210209
649) Târgu JiuMinerilor210210
650) Târgu JiuMinerilor210210
651) Târgu JiuMinerilor210211
652) Târgu Jiu9 Mai210212
653) Târgu JiuMioriţei210212
654) Târgu JiuMioriţei210212
655) Târgu JiuMioriţei210213
656) Târgu JiuTitulescu Nicolae210213
657) Târgu Jiu22 Decembrie 1989210215
658) Târgu Jiu22 Decembrie 1989210215
659) Târgu Jiu30 Decembrie210216
660) Târgu JiuEnescu George210217
661) Târgu JiuIntrarea Arieş210217
662) Târgu JiuSadoveanu Mihail210217
663) Târgu JiuProgresului210218
664) Târgu JiuSlavici Ioan210218
665) Târgu JiuAman Theodor210219
666) Târgu Jiu9 Mai210221
667) Târgu JiuVictoriei210221
668) Târgu Jiu9 Mai210222
669) Târgu JiuAgriculturii210222
670) Târgu JiuSăvineşti210222
671) Târgu JiuMărgăritarului210223
672) Târgu JiuVictoriei210223
673) Târgu JiuMuncii210224
674) Târgu JiuRomaneşti210224
675) Târgu JiuRomaniţei210224
676) Târgu JiuEnergeticienilor210225
677) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210226
678) Târgu Jiu22 Decembrie 1989210226
679) Târgu JiuAlexandru Ioan Cuza210227
680) Târgu JiuCaragiale Ion Luca210227
681) Târgu JiuAlexandru Ioan Cuza210228
682) Târgu JiuAlexandru Ioan Cuza210228
683) Târgu JiuBărboi Gheorghe, sublocotenent210229
684) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210231
685) Târgu Jiu9 Mai210231
686) Târgu JiuDacia210232
687) Târgu JiuDacia210232
688) Târgu JiuDacia210233
689) Târgu JiuTermocentralei210233
690) Târgu JiuVictoriei210234
691) Târgu JiuVictoriei210235
692) Târgu JiuVictoriei210235
693) Târgu JiuRevoluţiei210236
694) Târgu JiuVictoriei210236
695) Târgu Jiu9 Mai210238
696) Târgu Jiu9 Mai210238
697) Târgu Jiu23 August210238
698) Târgu JiuAgriculturii210239
699) Târgu JiuDepozitelor210239
700) Târgu JiuTeilor210239
701) Târgu JiuTeilor210240
702) Târgu JiuCastanilor210241
703) Târgu JiuCastanilor210241
704) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210243
705) Târgu JiuOlteţului210243
706) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210244
707) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210244
708) Târgu Jiu22 Decembrie 1989210245
709) Târgu JiuTitulescu Nicolae210245
710) Târgu JiuPăcii210246
711) Târgu JiuTitulescu Nicolae210246
712) Târgu JiuTitulescu Nicolae210247
713) Târgu Jiu9 Mai210249
714) Târgu Jiu9 Mai210249
715) Târgu Jiu9 Mai210250
716) Târgu JiuPlopilor210250
717) Târgu JiuPlopilor210251
718) Târgu JiuRebreanu Liviu210251
719) Târgu JiuPlopilor210252
720) Târgu JiuIpătescu Ana210253
721) Târgu Jiu1 Decembrie 1918210255
722) Târgu Jiu9 Mai210255
723) Târgu Jiu23 August210256
724) Târgu Jiu23 August210256
725) Târgu Jiu23 August210257
726) Târgu Jiu23 August210257
727) Târgu Jiu9 Mai210258
728) Târgu JiuOlari210258
729) Târgu JiuTitulescu Nicolae210258
730) Târgu JiuBordei Corneliu, sublocotenent210259
731) Târgu JiuFota Ion, sublocotenent210260
732) Târgu JiuMilitaru Vasile, sublocotenent210260
733) Târgu Logreşti217293
734) Tălpăşeşti217052
735) Tămăşeşti217053
736) Ulmet217486
737) Ungureni217211
738) Urda de Jos217184
739) Urda de Sus217487
740) Urdari217540
741) Urecheşti217231
742) Ursaţi210008
743) Ursoaia217319
744) Vaidei217464
745) Valea217087
746) Valea Bisericii217407
747) Valea Deşului217553
748) Valea Mare217397
749) Valea Mică217408
750) Valea Motrului217549
751) Valea Mânăstirii217139
752) Valea Perilor217141
753) Valea Poienii217409
754) Valea Pojarului217123
755) Valea Racilor217321
756) Valea Viei217526
757) Valea cu Apă217242
758) Vidin217273
759) Vierşani217274
760) Vladimir217550
761) Vlăduleni217064
762) Voinigeşti217054
763) Voiteştii din Deal217042
764) Voiteştii din Vale217035
765) Vâlceaua217154
766) Vâlcele217506
767) Vânăta217507
768) Vârtopu217161
769) Văcarea217212
770) Văgiuleşti217545
771) Văieni217333
772) Vălari217466
773) Văleni217357
774) Văluţa217186
775) Zorleşti217377
776) Zorzila217162
777) Zăicoiu217197
778) Însurăţei215203
779) Şasa217207
780) Şiacu217451
781) Şipotu217519
782) Şitoaia217387
783) Şomăneşti217492
784) Ştefăneşti215510
785) Ştiucani217452
786) Ţicleni215600
787) Ţirioi217406
788) Ţânţăreni217535
789) Ţârculeşti217209