Coduri postale in judetul Hunedoara

Localitate Cod postal
1) Abucea337216
2) Almaş-Sălişte337551
3) Almaşu Mic337336
4) Almaşu Mic de Munte337016
5) Almaşu Sec337176
6) Almăşel337552
7) Alun (Boşorod)337096
8) Alun (Bunila)337161
9) Aninoasa335100
10) Archia330001
11) Ardeu337017
12) Arănieş337181
13) Aurel Vlaicu335401
14) Bacea337271
15) Baia de Criş337005
16) Baldovin337006
17) Balomir337441
18) Balşa337015
19) Banpotoc337266
20) Barbura337046
21) Baru337035
22) Barza337201
23) Basarabasa337501
24) Batiz335301
25) Baştea337281
26) Bejan337452
27) Bejan-Târnăviţa337453
28) Bercu337117
29) Beriu337075
30) Birtin337502
31) Blăjeni337085
32) Blăjeni-Vulcan337086
33) Bobaia337097
34) Bobâlna337366
35) Bocşa Mare337191
36) Bocşa Mică337192
37) Boholt337454
38) Boia Bârzii337526
39) Boiu337367
40) Boiu de Jos337246
41) Boiu de Sus337247
42) Boiţa337371
43) Boz337107
44) Bozeş335403
45) Boş331001
46) Boşorod337095
47) Brad335200
48) Brazi337381
49) Breazova337416
50) Bretea Mureşană337273
51) Bretea Română337115
52) Bretea Streiului337118
53) Bretelin337527
54) Brotuna337503
55) Brâznic337272
56) Brădăţel337166
57) Brănişca337105
58) Brăşeu337553
59) Buceş337135
60) Buceş-Vulcan337136
61) Bucium337326
62) Bucium-Orlea337443
63) Bucureşci337145
64) Bujoru337217
65) Bulzeştii de Jos337151
66) Bulzeştii de Sus337150
67) Buneşti337018
68) Bunila337160
69) Burjuc337165
70) Bârcea Mare335901
71) Bârcea Mică330002
72) Bârsău337267
73) Băcia337040
74) Băcâia335402
75) Băieşti337346
76) Băiţa337045
77) Bălata337451
78) Băniţa337065
79) Bărăştii Haţegului337442
80) Bărăştii Iliei337106
81) Bătrâna337070
82) Băţălar337116
83) Cerbia337554
84) Cerbăl337180
85) Cerişor337296
86) Cernişoara Florese337162
87) Certeju de Jos337541
88) Certeju de Sus337190
89) Chergheş337177
90) Chimindia337268
91) Chitid337098
92) Chişcădaga337457
93) Cigmău335404
94) Cimpa335801
95) Cinciş-Cerna337466
96) Cioclovina337099
97) Ciopeia337444
98) Ciula Mare337372
99) Ciula Mică337373
100) Ciulpăz337337
101) Ciumiţa337301
102) Ciungani337506
103) Ciungu Mare337411
104) Clopotiva337382
105) Coaja337542
106) Copaci337492
107) Coroieşti337421
108) Coseşti337282
109) Costeşti337327
110) Costeşti-Deal337328
111) Covragiu337119
112) Cozia337178
113) Cristur330003
114) Criva337206
115) Crivadia337066
116) Criş337087
117) Crişan337401
118) Crişcior337200
119) Crăciuneşti337048
120) Crăguiş337236
121) Cucuiş337077
122) Cuieş337274
123) Curechiu337146
124) Curpenii Silvaşului337481
125) Cutin337338
126) Câmpu lui Neag336101
127) Câmpuri de Sus337249
128) Câmpuri-Surduc337251
129) Cârjiţi337175
130) Cârneşti337491
131) Căbeşti337108
132) Căinelu de Jos337456
133) Căinelu de Sus337047
134) Călan335300
135) Călanu Mic335302
136) Căoi337528
137) Căraci337007
138) Cărmăzăneşti337248
139) Cărpiniş335902
140) Cărăstău337008
141) Căstău337076
142) Căzăneşti337504
143) Dealu Babii336201
144) Dealu Mare337521
145) Dealu Mic337483
146) Deleni337556
147) Densuş337205
148) Deva1 Decembrie 1918330005
149) DevaCetăţii330005
150) DevaLazăr Gheorghe330005
151) DevaVlaicu Aurel330005
152) DevaDelavrancea Barbu Ştefănescu330006
153) DevaIosif Ştefan Octavian330006
154) DevaManiu Iuliu330006
155) DevaPrivighetorilor330006
156) DevaŞtefan cel Mare330006
157) DevaTrandafirilor330007
158) DevaVlaicu Aurel330007
159) DevaAlunului330008
160) DevaBujorului330008
161) DevaIpătescu Ana330008
162) DevaLujerului330008
163) DevaNucet330008
164) DevaVlaicu Aurel330008
165) DevaAverescu, mareşal330011
166) DevaCreangă Ion330011
167) DevaDecebal330011
168) DevaDecebal330011
169) DevaAlecsandri Vasile330012
170) DevaCoşbuc George330012
171) DevaDecebal330012
172) DevaIndependenţei330013
173) DevaKogălniceanu Mihail330013
174) DevaKogălniceanu Mihail330013
175) DevaUlpia330013
176) DevaCaragiale Ion Luca330014
177) DevaCaragiale Ion Luca330014
178) DevaIndependenţei330014
179) DevaCaragiale Ion Luca330015
180) DevaMihai Viteazu330015
181) Deva1 Decembrie 1918330018
182) DevaGoga Octavian330018
183) DevaGoga Octavian330019
184) DevaMagnoliei330019
185) DevaŞaguna Andrei330019
186) DevaCuza Vodă330020
187) DevaDecebal330020
188) DevaEnescu George330020
189) DevaCuza Vodă330021
190) DevaCuza Vodă330021
191) DevaManiu Iuliu330021
192) DevaCentrală330022
193) DevaCuza Vodă330022
194) DevaManiu Iuliu330022
195) DevaMihai Viteazu330022
196) Deva1 Decembrie 1918330025
197) DevaAvram Iancu330025
198) DevaDecebal330026
199) DevaHorea330026
200) DevaParcului330026
201) DevaŞaguna Andrei330026
202) DevaGriviţei330027
203) DevaGriviţei330027
204) DevaHorea330027
205) DevaProgresului330027
206) DevaSolomon Tribunul330027
207) DevaEminescu Mihail330030
208) DevaVictoriei330030
209) DevaEminescu Mihail330031
210) DevaDamian Vasile, protopop330032
211) DevaEminescu Mihail330032
212) DevaÎmpăratul Traian330032
213) DevaEminescu Mihail330033
214) DevaÎmpăratul Traian330033
215) DevaÎmpăratul Traian330033
216) Deva22 Decembrie330034
217) DevaDragoş Vodă330034
218) Deva22 Decembrie330037
219) DevaSaturn330037
220) DevaMărăşti330038
221) DevaMărăşti330038
222) DevaVioletelor330039
223) DevaBălcescu Nicolae330040
224) DevaDoja Gheorghe330040
225) DevaDorobanţi330040
226) DevaDorobanţi330040
227) DevaMoţilor330040
228) DevaCastanilor330041
229) DevaMărăşeşti330041
230) DevaPescăruşului330041
231) DevaVânătorilor330041
232) DevaHorea330044
233) DevaHorea330044
234) DevaProgresului330044
235) DevaEnescu George330045
236) DevaEnescu George330045
237) DevaProgresului330045
238) DevaProgresului330045
239) DevaStadionului330045
240) DevaGriviţei330046
241) DevaHorea330046
242) DevaNaţional 7330046
243) DevaPlevnei330046
244) DevaProgresului330046
245) DevaBalata330047
246) DevaBucegi330047
247) DevaHorea330047
248) DevaBranişte330048
249) DevaSever Axente330048
250) DevaMargaretelor330051
251) DevaMilitarilor330051
252) DevaToamnei330051
253) DevaVăcărescu Elena330051
254) DevaCloşca330052
255) DevaCrişan330052
256) DevaIasomiei330052
257) DevaMaiorescu Titu330054
258) DevaMaiorescu Titu330054
259) DevaAnemonelor330055
260) DevaFlorilor330055
261) DevaCuza Vodă330058
262) DevaGării330058
263) DevaManiu Iuliu330058
264) DevaMihai Viteazu330058
265) DevaMihai Viteazu330058
266) DevaPoiana Narciselor330058
267) DevaMihai Viteazu330059
268) DevaMihai Viteazu330059
269) DevaPoiana Narciselor330059
270) DevaZarandului330059
271) DevaZarandului330059
272) Deva22 Decembrie330166
273) DevaKogălniceanu Mihail330166
274) DevaBariţiu Gheorghe330065
275) DevaBărnuţiu Simion330065
276) DevaBrazilor330065
277) DevaCălugăreni330065
278) DevaDensuşianu Ovid330065
279) DevaMaior Petru330066
280) DevaParângului330066
281) DevaSoarelui330066
282) DevaSocului330066
283) DevaViilor330066
284) DevaBegoniei330067
285) DevaBudai Deleanu Ion330067
286) DevaCălugăreni330067
287) DevaEroilor330067
288) DevaPrunilor330067
289) DevaScoruş330067
290) DevaCălugăreni330068
291) DevaDealului330068
292) DevaDumbrăviţei330068
293) DevaOrhideelor330068
294) DevaCălugăreni330069
295) DevaCoziei330069
296) DevaNucilor330069
297) DevaPiersicilor330069
298) DevaPăcii330072
299) DevaConstructorilor330073
300) DevaPăcii330073
301) DevaCernei330074
302) DevaViitorului330074
303) DevaPăcii330075
304) DevaViitorului330075
305) DevaViitorului330075
306) DevaZamfirescu Duiliu330078
307) DevaZamfirescu Duiliu330078
308) DevaCrinilor330079
309) DevaLalelelor330079
310) DevaMărăşti330080
311) DevaMărăşti330080
312) DevaZamfirescu Duiliu330080
313) DevaZamfirescu Duiliu330081
314) Deva22 Decembrie330084
315) Deva22 Decembrie330084
316) DevaTransilvaniei330084
317) DevaTransilvaniei330085
318) DevaTransilvaniei330085
319) DevaVictoriei330085
320) DevaVictoriei330085
321) Deva1 Decembrie 1918330086
322) Deva22 Decembrie330086
323) Deva1 Decembrie 1918330087
324) DevaManiu Iuliu330087
325) DevaPatriei330087
326) Deva1 Decembrie 1918330088
327) DevaMureşan Andrei330088
328) DevaPatriei330088
329) DevaPatriei330088
330) DevaIndependenţei330091
331) DevaIndependenţei330091
332) DevaMihai Viteazu330091
333) DevaMihai Viteazu330091
334) DevaPescarilor330092
335) DevaZarandului330092
336) DevaZarandului330092
337) DevaPăcii330093
338) DevaRândunicii330093
339) DevaKogălniceanu Mihail330094
340) DevaMuncii330094
341) Deva22 Decembrie330097
342) DevaCrizantemelor330097
343) DevaDecebal330098
344) DevaCrizantemelor330098
345) DevaCrinilor330099
346) DevaCrizantemelor330099
347) DevaMărăşti330099
348) DevaNuferilor330099
349) DevaMărăşti330100
350) DevaMărăşti330100
351) DevaMoţilor330100
352) DevaMoţilor330101
353) DevaMoţilor330101
354) DevaMoţilor330101
355) DevaEminescu Mihail330104
356) DevaEminescu Mihail330104
357) DevaArras330105
358) DevaCarpaţi330105
359) DevaDacia330106
360) DevaPlopilor330106
361) DevaRomanilor330107
362) Deva22 Decembrie330110
363) DevaSalcâmilor330110
364) Deva22 Decembrie330111
365) DevaRomanilor330111
366) DevaSalcâmilor330111
367) Deva22 Decembrie330112
368) DevaBălcescu Nicolae330112
369) DevaBălcescu Nicolae330113
370) DevaRomanilor330113
371) DevaBălcescu Nicolae330114
372) DevaBartok Béla330117
373) DevaBălcescu Nicolae330117
374) DevaBălcescu Nicolae330117
375) DevaEminescu Mihail330117
376) DevaMicu Klein Inocenţiu330117
377) DevaRomanilor330117
378) DevaEminescu Mihail330120
379) DevaScărişoara330120
380) DevaMinerului330121
381) DevaScărişoara330121
382) DevaBălcescu Nicolae330124
383) DevaBălcescu Nicolae330124
384) DevaEminescu Mihail330124
385) DevaBălcescu Nicolae330125
386) DevaCioclovina330125
387) DevaBălcescu Nicolae330126
388) DevaBălcescu Nicolae330126
389) DevaCioclovina330126
390) DevaMaiorescu Titu330126
391) DevaMaiorescu Titu330126
392) DevaArmatei330127
393) DevaJiului330127
394) DevaArmatei330128
395) DevaBălcescu Nicolae330128
396) DevaMinerului330131
397) DevaMinerului330131
398) DevaMinerului330132
399) DevaScărişoara330132
400) DevaCrişului330133
401) DevaEminescu Mihail330133
402) DevaEminescu Mihail330133
403) DevaTeilor330133
404) DevaCrişului330134
405) DevaCrişului330134
406) Deva16 Februarie330137
407) DevaHorea330137
408) DevaLuncii330137
409) DevaMatei Corvin330137
410) DevaDragomir Silviu330138
411) DevaMatei Corvin330138
412) DevaMercur330138
413) DevaRâului330138
414) DevaVenus330138
415) DevaCireşilor330139
416) DevaDimitrie Cantemir330139
417) DevaHorea330139
418) DevaPrimăverii330139
419) DevaBarbu Lăutaru330140
420) DevaCenturia330140
421) DevaHorea330140
422) DevaPăun Pincio Ion330140
423) DevaSlavici Ioan330140
424) DevaBarbu Lăutaru330141
425) DevaButeanu Ion330141
426) DevaHorea330141
427) DevaPinului330141
428) DevaStejarului330141
429) DevaZarandului330141
430) DevaBejan330144
431) DevaBejan330144
432) DevaStreiului330145
433) DevaStreiului330146
434) DevaEminescu Mihail330147
435) DevaStreiului330147
436) DevaManiu Iuliu330151
437) DevaNeptun330151
438) Deva1 Decembrie 1918330152
439) DevaBrătianu I.C.330152
440) DevaManiu Iuliu330152
441) DevaUnirii330152
442) DevaBlaga Lucian330153
443) DevaDrăgoi Sabin330153
444) DevaIzvorului330153
445) DevaCrângului330154
446) DevaLivezilor330154
447) DevaOlarilor330154
448) DevaMerilor330155
449) DevaPiscului330155
450) Deva22 Decembrie330158
451) DevaBălcescu Nicolae330158
452) DevaDorobanţi330158
453) DevaBălcescu Nicolae330159
454) DevaBălcescu Nicolae330159
455) DevaBălcescu Nicolae330159
456) DevaDorobanţi330160
457) DevaJupiter330160
458) DevaLăstun330160
459) DevaPanseluţei330160
460) DevaZambilei330160
461) Deva22 Decembrie330161
462) DevaAzaleelor330161
463) DevaEndre Ady330161
464) DevaMinerva330161
465) DevaPetuniei330161
466) DevaŞuiaga Victor, doctor330161
467) DevaDecebal330165
468) DevaOperei330165
469) Deva22 Decembrie330167
470) DevaDecebal330167
471) DevaZorilor330167
472) DevaDecebal330168
473) DevaZamfirescu Duiliu330168
474) DevaDecebal330169
475) DevaIorga Nicolae330169
476) DevaEminescu Mihail330172
477) DevaEminescu Mihail330173
478) DevaEminescu Mihail330173
479) DevaPorumbescu Ciprian330173
480) Deva22 Decembrie330174
481) DevaPorumbescu Ciprian330174
482) DevaEminescu Mihail330175
483) DevaEminescu Mihail330175
484) DevaEminescu Mihail330175
485) DevaLiliacului330175
486) DevaEminescu Mihail330176
487) DevaEminescu Mihail330176
488) DevaOituz330176
489) DevaRozelor330176
490) DevaAtelierelor330179
491) DevaDepozitelor330179
492) DevaApuseni330180
493) DevaOrizontului330181
494) DevaPortului330181
495) DevaRosetti C.A.330182
496) DevaZarandului restul numerelor330182
497) Deva1 Mai330053
498) DevaCascadei330053
499) DevaGranitului330053
500) DevaMinei330053
501) DevaMinerului330053
502) DevaRoci330053
503) DevaSturza Dimitrie330053
504) DevaŞurian330053
505) DevaTonitza Nicolae330053
506) DevaVulcan330053
507) DevaVulturilor330053
508) DevaBabeş Victor330118
509) DevaBălcescu Nicolae330118
510) DevaCorvin Ioan330118
511) DevaEminescu Mihail330118
512) DevaGriviţei330060
513) DevaMureşului330060
514) DevaVladimirescu Tudor330060
515) DevaVlahuţă Alexandru330060
516) DevaBanatului330061
517) DevaBrâncuşi Constantin330061
518) DevaGrigorescu Nicolae330061
519) DevaHărăului330061
520) DevaVuia Traian330061
521) DevaArdealului330062
522) DevaBucovinei330062
523) DevaCinciş330062
524) DevaDigului330062
525) DevaMunteniei330062
526) Deva22 Decembrie330162
527) DevaEndre Ady330162
528) DevaFlamingo330162
529) DevaIspirescu Petre330162
530) DevaMicle Veronica330162
531) DevaOros Liviu330162
532) DevaSadoveanu Mihail330162
533) DevaZăvoi330162
534) DevaAzur330183
535) DevaNordului330183
536) DevaBrânduşei330119
537) DevaEminescu Mihail330119
538) DevaEminescu Mihail330119
539) DevaLuceafărul330119
540) DevaPetru Rareş330119
541) DevaPietroasa330119
542) DevaRetezat330119
543) DevaBejan330148
544) DevaCarierei330148
545) DevaEminescu Mihail330148
546) Dobra337215
547) Dobroţ337471
548) Dragu-Brad337088
549) Dudeşti337311
550) Dumbrava337339
551) Dumbrava de Jos337402
552) Dumbrava de Sus337403
553) Dumbrăviţa337276
554) Dumeşti337543
555) Dupăpiatră337137
556) Dâlja Mare332001
557) Dâlja Mică332002
558) Dâncu Mare337316
559) Dâncu Mic337317
560) Dăbâca337482
561) Dănuleşti337252
562) Faţa Roşie337071
563) Federi337347
564) Feregi337182
565) Fintoag337283
566) Fizeş337049
567) Fizeşti337348
568) Folt337368
569) Fornădia337458
570) Furcşoara337109
571) Fântâna337302
572) Făgeţel337218
573) Fărcădin337237
574) Galaţi337349
575) Galbina337019
576) Gelmar335405
577) General Berthelot337235
578) Geoagiu335400
579) Geoagiu-Băi335450
580) Ghelari337240
581) Gialacuta337111
582) Giurgeşti337152
583) Glodghileşti337167
584) Godineşti337557
585) Goleş337484
586) Goteşti337374
587) Gothatea337253
588) Govăjdia337241
589) Grid335303
590) Grind337284
591) Grohot337153
592) Grohoţele337138
593) Groş331002
594) Groşuri337089
595) Grădiştea de Munte337329
596) Gura Bordului337303
597) Gurasada337245
598) Gânţaga337121
599) Haţeg335500
600) Herepeia337529
601) Hobiţa337351
602) Hobiţa-Grădişte337417
603) Holdea337286
604) Homorod335406
605) Hondol337193
606) HunedoaraCocsarilor331006
607) HunedoaraCreangă Ion331006
608) HunedoaraTopitorului331006
609) HunedoaraLaminatorului331007
610) HunedoaraCreangă Ion331008
611) HunedoaraOţelarilor331008
612) HunedoaraCocsarilor331009
613) HunedoaraCorvin331010
614) HunedoaraCorvin331010
615) HunedoaraDacia331013
616) HunedoaraAvram Iancu331014
617) HunedoaraPescăruşului331014
618) HunedoaraRusca331014
619) HunedoaraCaragiale Ion Luca331015
620) Hunedoara1848331016
621) Hunedoara1848331016
622) HunedoaraCaragiale Ion Luca331016
623) HunedoaraCaragiale Ion Luca331016
624) HunedoaraTurnătorului331016
625) HunedoaraCaragiale Ion Luca331017
626) HunedoaraTopârceanu George331018
627) Hunedoara22 Decembrie331021
628) HunedoaraVuia Traian331022
629) HunedoaraAvram Iancu331023
630) HunedoaraGării331023
631) HunedoaraTraian331023
632) HunedoaraAvram Iancu331024
633) HunedoaraTransilvania331024
634) HunedoaraTransilvania331025
635) HunedoaraDacia331028
636) HunedoaraRepublicii331028
637) HunedoaraFlorilor331029
638) HunedoaraEnescu George331030
639) HunedoaraCloşca331031
640) HunedoaraCrişan331031
641) HunedoaraDragoş Vodă331031
642) HunedoaraIancu de Hunedoara331031
643) HunedoaraLibertăţii331031
644) HunedoaraCarpaţi331032
645) HunedoaraDoinei331032
646) HunedoaraDoja Gheorghe331032
647) HunedoaraLibertăţii331032
648) HunedoaraRepublicii331032
649) HunedoaraRomanilor331032
650) HunedoaraPoştei331035
651) HunedoaraCorvin331036
652) HunedoaraAvram Iancu331037
653) HunedoaraCorvin331037
654) HunedoaraMunteniei331038
655) HunedoaraMihai Viteazu331039
656) HunedoaraMunteniei331039
657) HunedoaraMoldovei331040
658) HunedoaraDacia331042
659) HunedoaraMihai Viteazu331043
660) HunedoaraMihai Viteazu331044
661) HunedoaraMureşului331045
662) HunedoaraOltului331045
663) HunedoaraStreiului331046
664) HunedoaraStadionului331047
665) HunedoaraRepublicii331049
666) HunedoaraMihai Viteazu331050
667) HunedoaraTraian331050
668) HunedoaraMihai Viteazu331051
669) HunedoaraTraian331052
670) HunedoaraCerbului331053
671) HunedoaraCerbului331053
672) HunedoaraEnescu George331056
673) HunedoaraPorumbescu Ciprian331056
674) HunedoaraAman Theodor331057
675) HunedoaraBrâncuşi Constantin331057
676) HunedoaraLuchian, pictor331057
677) HunedoaraVictoriei331057
678) HunedoaraAman Theodor331058
679) HunedoaraBrâncuşi Constantin331058
680) HunedoaraHaret Spiru331058
681) HunedoaraTonitza Nicolae331058
682) Hunedoara1848331059
683) HunedoaraBrâncuşi Constantin331059
684) HunedoaraGrigorescu, pictor331059
685) Hunedoara1848331060
686) HunedoaraLazăr Gheorghe331060
687) Hunedoara1848331063
688) HunedoaraEliberării331063
689) HunedoaraEliberării331063
690) HunedoaraViorele331063
691) HunedoaraViorele331063
692) HunedoaraEliberării331064
693) HunedoaraViorele331064
694) HunedoaraViorele331064
695) HunedoaraEliberării331065
696) Hunedoara1848331066
697) Hunedoara1848331066
698) HunedoaraMărţişorului331066
699) HunedoaraEliberării331067
700) HunedoaraVlahuţă Alexandru331067
701) Hunedoara1848331068
702) HunedoaraVlahuţă Alexandru331068
703) HunedoaraBălcescu Nicolae331071
704) HunedoaraBălcescu Nicolae331071
705) HunedoaraPorumbescu Ciprian331071
706) HunedoaraPorumbescu Ciprian331071
707) HunedoaraŞtefan cel Mare331071
708) HunedoaraŞtefan cel Mare331071
709) HunedoaraVictoriei331071
710) HunedoaraCărpiniş331072
711) HunedoaraChizid331072
712) HunedoaraChizid331072
713) HunedoaraStâncă, doctor331072
714) HunedoaraVânători331072
715) HunedoaraCantacuzino331073
716) HunedoaraDâmbului331073
717) HunedoaraGorunilor331073
718) HunedoaraStejarilor331073
719) HunedoaraBabeş Victor331074
720) HunedoaraBrazilor331074
721) HunedoaraDavilla Carol331074
722) HunedoaraMarinescu, doctor331074
723) Hunedoara1848331075
724) HunedoaraBrădeţ331075
725) HunedoaraPăduri331075
726) HunedoaraPăduri331075
727) HunedoaraPrimăverii331075
728) HunedoaraVictoriei331075
729) HunedoaraBicaz331078
730) HunedoaraGrădinilor331078
731) HunedoaraParângului331078
732) HunedoaraVictoriei331078
733) HunedoaraBălcescu Nicolae331079
734) HunedoaraBălcescu Nicolae331079
735) HunedoaraBălcescu Nicolae331079
736) HunedoaraChizid331079
737) HunedoaraŞtefan cel Mare331079
738) HunedoaraViitorului331079
739) HunedoaraVladimirescu Tudor331079
740) HunedoaraOdobescu Alexandru331080
741) HunedoaraSarmisegetuza331080
742) HunedoaraTeilor331080
743) HunedoaraTomis331080
744) HunedoaraCuza Vodă331081
745) HunedoaraRetezat331081
746) HunedoaraRoma331081
747) HunedoaraBărnuţiu Simion331082
748) HunedoaraConstructorului331082
749) HunedoaraDrum Nou331082
750) HunedoaraMerilor331082
751) HunedoaraObor331082
752) HunedoaraZorilor331083
753) HunedoaraCrinilor331084
754) HunedoaraDacia331085
755) HunedoaraDacia331086
756) HunedoaraCâmpului331087
757) HunedoaraDacia331087
758) HunedoaraCrângului331088
759) HunedoaraMureşului331088
760) HunedoaraJiului331089
761) HunedoaraMureşului331089
762) Hunedoara1848331092
763) HunedoaraVlahuţă Alexandru331092
764) HunedoaraDelavrancea Barbu Ştefănescu331093
765) HunedoaraSpicului331093
766) HunedoaraViorele331093
767) HunedoaraBatiz331094
768) HunedoaraBatiz331094
769) HunedoaraBatiz331094
770) HunedoaraLanului331094
771) HunedoaraŞtrandului331094
772) HunedoaraArenei331095
773) HunedoaraArenei331095
774) HunedoaraLanului331095
775) HunedoaraArenei331096
776) HunedoaraArenei331096
777) HunedoaraDelavrancea Barbu Ştefănescu331096
778) HunedoaraDacia331099
779) HunedoaraDacia331100
780) HunedoaraRuncului331100
781) HunedoaraBucegi331101
782) HunedoaraBucegi331101
783) HunedoaraDacia331101
784) HunedoaraZambilelor331101
785) HunedoaraPrivighetorilor331102
786) HunedoaraZambilelor331102
787) HunedoaraZambilelor331103
788) HunedoaraBuituri331104
789) HunedoaraDacia331104
790) HunedoaraEroilor331104
791) HunedoaraCăprioarei331107
792) HunedoaraRuncului331107
793) HunedoaraCăprioarei331108
794) HunedoaraCerbului331108
795) HunedoaraBucegi331109
796) HunedoaraBucegi331109
797) HunedoaraBucegi331110
798) HunedoaraBucegi331110
799) HunedoaraTraian331110
800) HunedoaraBuituri331111
801) HunedoaraTraian331111
802) HunedoaraCarpaţi331112
803) HunedoaraCerna Panait331112
804) HunedoaraDorobanţi331112
805) HunedoaraRovine331112
806) HunedoaraStufit331112
807) HunedoaraVarga Ecaterina331112
808) Hunedoara1 Mai331115
809) HunedoaraPopa Şapcă331115
810) HunedoaraRevoluţiei331115
811) HunedoaraVlaicu Aurel331115
812) HunedoaraBogdan Vodă331116
813) HunedoaraMorii331116
814) HunedoaraPerintei331116
815) HunedoaraRotarilor331116
816) HunedoaraSeverin331116
817) HunedoaraSuseni331116
818) HunedoaraUnirii331116
819) HunedoaraUnirii331116
820) HunedoaraCiorogariu Traian331117
821) HunedoaraDacilor331117
822) HunedoaraFăget331117
823) HunedoaraMerticariu Dumitru, doctor331117
824) HunedoaraPlopilor331117
825) HunedoaraSalciei331117
826) HunedoaraCerbului331118
827) HunedoaraFunicularului331118
828) HunedoaraMagheru, general331118
829) HunedoaraPleşului331118
830) HunedoaraRacoviţă Emil331118
831) HunedoaraCoşbuc George331119
832) HunedoaraDimitrie Cantemir331119
833) HunedoaraRusso Alecu331119
834) HunedoaraSlavici Ion331119
835) HunedoaraSpătar Milescu331119
836) HunedoaraCorbului331120
837) HunedoaraCipariu Timotei331122
838) HunedoaraNegruzzi Costache331122
839) HunedoaraDecebal331123
840) HunedoaraPrunilor331123
841) HunedoaraCariera Nisip331124
842) HunedoaraRotarilor331124
843) HunedoaraSerei331125
844) HunedoaraBariţiu Gheorghe331128
845) HunedoaraDobrogeanu Gherea Constantin331128
846) HunedoaraGheria Dumitru331128
847) HunedoaraLibertăţii331128
848) HunedoaraLibertăţii331128
849) HunedoaraRevoluţiei331128
850) HunedoaraCiocârliei331129
851) HunedoaraMierlei331129
852) HunedoaraParcului331129
853) HunedoaraBârsan Constantin331130
854) HunedoaraCernei331130
855) HunedoaraLibertăţii331130
856) HunedoaraFurnale331131
857) HunedoaraUrcuşului331131
858) HunedoaraMureşului331134
859) HunedoaraDacia331135
860) HunedoaraGhioceilor331135
861) HunedoaraIndependenţei331135
862) HunedoaraIndependenţei331135
863) HunedoaraRândunicii331135
864) HunedoaraŞcolii331135
865) HunedoaraDacia331136
866) HunedoaraGhioceilor331136
867) HunedoaraLuncii331136
868) HunedoaraRândunicii331136
869) HunedoaraGhioceilor331137
870) HunedoaraIndependenţei331137
871) HunedoaraIndependenţei331137
872) HunedoaraMioriţei331137
873) HunedoaraEroilor331138
874) HunedoaraIndependenţei331138
875) HunedoaraRândunicii331138
876) HunedoaraCastelului331141
877) HunedoaraEminescu Mihai331141
878) HunedoaraMărgineanu Elisabeta331141
879) HunedoaraStânga Mircea, maior331141
880) Hunedoara9 Mai331142
881) HunedoaraDeleanu Budai Ion331142
882) HunedoaraLiliacului331142
883) HunedoaraPomilor331142
884) HunedoaraViilor331143
885) HunedoaraVoicu Cneazu331143
886) HunedoaraToamnei331144
887) HunedoaraVoinei331144
888) HunedoaraZlaşti331145
889) HunedoaraCariera de Piatră331146
890) HunedoaraTrandafirilor331148
891) HunedoaraViorele331148
892) HunedoaraBatiz331149
893) HunedoaraPrutului331149
894) HunedoaraPrutului331150
895) HunedoaraPrutului331151
896) HunedoaraSiretului331151
897) HunedoaraBatiz331152
898) HunedoaraBatiz331152
899) HunedoaraTrandafirilor331155
900) HunedoaraViorele331155
901) HunedoaraTrandafirilor331156
902) HunedoaraTrandafirilor331157
903) HunedoaraPinilor331158
904) HunedoaraTrandafirilor331158
905) HunedoaraPinilor331159
906) HunedoaraViorele331159
907) HunedoaraViorele331160
908) HunedoaraMureşului331162
909) HunedoaraEroilor331163
910) HunedoaraRozelor331163
911) HunedoaraDacia331164
912) HunedoaraEroilor331164
913) HunedoaraGhioceilor331164
914) HunedoaraMioriţei331164
915) HunedoaraIzvorului331165
916) HunedoaraPârvan Vasile331165
917) HunedoaraPreoteasa Grigore331165
918) HunedoaraVulcănescu Mihai331165
919) HunedoaraBuituri331166
920) HunedoaraLătureni331166
921) HunedoaraBicicliştilor331167
922) HunedoaraValea Seacă331167
923) Hărău337265
924) Hărţăgani337051
925) Hăşdat331003
926) Hăşdău337486
927) Hăţăgel337207
928) Ilia337270
929) Iscroni335101
930) Izvoarele337467
931) Jeledinţi337318
932) Jieţ335802
933) Jiu-Paroşeni336250
934) Josani337341
935) Leauţ337472
936) Lelese337295
937) Leşnic337531
938) Livada337473
939) Livadia337036
940) Livezi337238
941) Ludeştii de Jos337331
942) Ludeştii de Sus337332
943) Lunca (Baia de Criş)337009
944) Lunca (Băiţa)337052
945) Lunca Cernii de Jos337300
946) Lunca Cernii de Sus337304
947) Luncani337101
948) Luncoiu de Jos337310
949) Luncoiu de Sus337312
950) Luncşoara337544
951) Lupeni335600
952) Lăpugiu de Jos337280
953) Lăpugiu de Sus337287
954) Lăpuşnic337219
955) Lăsău337288
956) Mada337021
957) Meria337306
958) Merişor (Bucureşci)337147
959) Merişor (Băniţa)337067
960) Merişoru de Munte337183
961) Mermezeu-Văleni335407
962) Mesteacăn (Brad)335201
963) Mesteacăn (Răchitova)337376
964) Micăneşti337558
965) Mihăieşti337221
966) Mihăileni337139
967) Mintia337532
968) Mosoru337487
969) Muncelu Mare337533
970) Muncelu Mic337534
971) Măceu337122
972) Măgura337319
973) Măgura-Topliţa337194
974) Măgureni337078
975) Mălăieşti337422
976) Mănerău337342
977) Mărtineşti337315
978) Nandru337343
979) Negoiu337307
980) Nojag337196
981) Nucşoara337423
982) Nădăştia de Jos335304
983) Nădăştia de Sus335305
984) Nălaţvad335501
985) Obârşa337474
986) Ociu337508
987) Ocişor337507
988) Ocolişu Mare337123
989) Ocolişu Mic337333
990) Ohaba337289
991) Ohaba Streiului335306
992) Ohaba de sub Piatră337424
993) Ohaba-Ponor337352
994) Ohaba-Sibişel337383
995) Oprişeşti337022
996) Ormindea337053
997) Orăştie335700
998) Orăştioara de Jos337079
999) Orăştioara de Sus337325
1000) Ostrov337384
1001) Ostrovel337386
1002) Ostrovu Mic337387
1003) Panc337222
1004) Panc-Sălişte337223
1005) Paroş337426
1006) Pestişu Mic337335
1007) Petreni337041
1008) Petreşti337168
1009) Petrila335800
1010) Petros337037
1011) Petroşani1 Decembrie 1918332005
1012) PetroşaniBrâncuşi Constantin332005
1013) PetroşaniBrazilor332005
1014) PetroşaniSaligny Anghel332005
1015) PetroşaniTreptelor332005
1016) PetroşaniInstitutului332006
1017) PetroşaniTineretului332006
1018) PetroşaniDragalina, general332007
1019) PetroşaniDragalina, general332007
1020) Petroşani16 Februarie332008
1021) PetroşaniLazăr Gheorghe332008
1022) PetroşaniMuncii332008
1023) PetroşaniPlaiului332008
1024) PetroşaniŞtefan cel Mare332008
1025) Petroşani1 Decembrie 1918332009
1026) PetroşaniDragalina, general332009
1027) PetroşaniIosif Ştefan Octavian332009
1028) Petroşani1 Decembrie 1918332012
1029) PetroşaniGelu332014
1030) PetroşaniHoria332014
1031) PetroşaniMihai Viteazu332014
1032) PetroşaniSchreter Carol332014
1033) PetroşaniVăcărescu Enăchiţă332014
1034) Petroşani1 Decembrie 1918332015
1035) PetroşaniPann Anton332015
1036) PetroşaniTimişoarei332015
1037) PetroşaniVlad Ţepeş332015
1038) Petroşani9 Mai332016
1039) PetroşaniCoşbuc George332016
1040) PetroşaniDecebal332016
1041) PetroşaniIorga Nicolae332016
1042) PetroşaniTrandafirilor332016
1043) Petroşani1 Decembrie 1918332019
1044) Petroşani1 Decembrie 1918332019
1045) Petroşani1 Decembrie 1918332019
1046) Petroşani6 August332020
1047) Petroşani22 Decembrie332020
1048) PetroşaniBazinului332020
1049) PetroşaniParângului332020
1050) PetroşaniIosif Ştefan Octavian332021
1051) PetroşaniIosif Ştefan Octavian332021
1052) Petroşani1 Decembrie 1918332024
1053) PetroşaniPoporului332024
1054) PetroşaniAvram Iancu332025
1055) PetroşaniBălcescu Nicolae332025
1056) PetroşaniAvram Iancu332026
1057) PetroşaniBălcescu Nicolae332026
1058) PetroşaniCreangă Ion332026
1059) PetroşaniMinerului332026
1060) Petroşani1 Decembrie 1918332029
1061) PetroşaniMilea Vasile, general332029
1062) PetroşaniMille Constantin332029
1063) PetroşaniZorilor332029
1064) Petroşani1 Decembrie 1918332030
1065) PetroşaniConstructorul332030
1066) Petroşani1 Decembrie 1918332031
1067) Petroşani1 Decembrie 1918332031
1068) PetroşaniConstructorul332031
1069) PetroşaniEroilor332031
1070) PetroşaniCaragiale Ion Luca332034
1071) PetroşaniCuza Voda332034
1072) PetroşaniEgalităţii332034
1073) PetroşaniEminescu Mihai332034
1074) PetroşaniVlaicu Aurel332034
1075) PetroşaniDoja Gheorghe332035
1076) PetroşaniGriviţa Roşie332035
1077) PetroşaniÎmpăratul Traian332035
1078) PetroşaniPann Anton332035
1079) PetroşaniTeodoroiu Ecaterina332035
1080) PetroşaniAradului332037
1081) PetroşaniGriviţa Roşie332037
1082) PetroşaniKlein Micu332037
1083) PetroşaniPann Anton332037
1084) PetroşaniPlopilor332037
1085) PetroşaniRadu Şapcă332037
1086) Petroşani1 Decembrie 1918332040
1087) Petroşani1 Decembrie 1918332040
1088) Petroşani1 Decembrie 1918332040
1089) PetroşaniCrângului332040
1090) PetroşaniLiliacului332040
1091) PetroşaniPinului332040
1092) Petroşani9 Mai332041
1093) PetroşaniAvram Iancu332041
1094) PetroşaniCarpaţi332041
1095) PetroşaniFlorilor332041
1096) Petroşani9 Mai332042
1097) Petroşani9 Mai332042
1098) Petroşani13 Septembrie332042
1099) PetroşaniFlorilor332042
1100) PetroşaniMaior Petru332042
1101) PetroşaniVilelor332042
1102) Petroşani1 Mai332045
1103) PetroşaniCăprioarei332045
1104) PetroşaniCerbului332045
1105) PetroşaniCireşilor332045
1106) PetroşaniConstructorul332045
1107) PetroşaniConstructorul332045
1108) PetroşaniEroilor332045
1109) PetroşaniSalcâmilor332045
1110) PetroşaniVoievodului332045
1111) PetroşaniCalea Romană332046
1112) PetroşaniEroilor332046
1113) PetroşaniMilea Vasile, general332046
1114) PetroşaniMaleia332047
1115) PetroşaniMilea Vasile, general332047
1116) PetroşaniPiscului332047
1117) PetroşaniTăbăcari332047
1118) PetroşaniAlecsandri Vasile332050
1119) PetroşaniBariţiu Gheorghe332050
1120) PetroşaniCirca Pompieri332050
1121) PetroşaniInocenţiu332050
1122) PetroşaniJiului332050
1123) PetroşaniKogălniceanu Mihail332050
1124) PetroşaniMioriţa332050
1125) PetroşaniMureşan Andrei332050
1126) PetroşaniSarmisegetuza332050
1127) PetroşaniCărbunelui332051
1128) PetroşaniEnescu George332051
1129) PetroşaniEnescu George332051
1130) PetroşaniOltului332051
1131) PetroşaniEnescu George332052
1132) PetroşaniMatei Basarab332052
1133) PetroşaniNedeii332052
1134) PetroşaniŞincai Gheorghe332052
1135) PetroşaniVasile Lupu332052
1136) PetroşaniBucegi332053
1137) PetroşaniCârjei332053
1138) PetroşaniDepoului332053
1139) PetroşaniMureşului332053
1140) PetroşaniTransilvaniei332053
1141) PetroşaniTransilvaniei332053
1142) Petroşani1 Decembrie 1918332057
1143) Petroşani1 Decembrie 1918332057
1144) Petroşani1 Decembrie 1918332058
1145) PetroşaniCoasta332058
1146) PetroşaniIndependenţei332058
1147) PetroşaniRovinei332058
1148) PetroşaniTitulescu Nicolae332058
1149) PetroşaniCâmpului332059
1150) PetroşaniLunca332059
1151) PetroşaniPrundului332059
1152) PetroşaniStadionului332060
1153) PetroşaniLunca332061
1154) PetroşaniMinei332061
1155) PetroşaniVişinilor332061
1156) PetroşaniLunca332062
1157) PetroşaniPrimăverii332062
1158) PetroşaniŞureanu332062
1159) Petroşani1 Mai332065
1160) PetroşaniCăprar I. Nicolae, dr. ing.332065
1161) PetroşaniDoinei332065
1162) PetroşaniMăgurii332065
1163) PetroşaniMărăşeşti332065
1164) PetroşaniPoienilor332065
1165) PetroşaniPomilor332065
1166) PetroşaniUzinei332065
1167) PetroşaniEnescu George332066
1168) PetroşaniFunicularului332066
1169) PetroşaniPoligonului332066
1170) PetroşaniProgresului332066
1171) PetroşaniDărăneşti332067
1172) PetroşaniDealului332067
1173) PetroşaniRoşia332067
1174) PetroşaniTransilvaniei332067
1175) PetroşaniTransilvaniei332067
1176) PetroşaniCloşca332013
1177) PetroşaniGării332013
1178) PetroşaniLuminii332013
1179) PetroşaniMaiorescu Titu332013
1180) PetroşaniDacia332036
1181) PetroşaniVladimirescu Tudor332036
1182) PetroşaniBotoni332054
1183) PetroşaniDigului332054
1184) PetroşaniIzvorului332054
1185) PetroşaniMândra332054
1186) PetroşaniNouă332054
1187) PetroşaniSirenei332054
1188) PetroşaniSlătinioara332054
1189) PetroşaniLivezeni332071
1190) PetroşaniCătăneşti332072
1191) PetroşaniDănuţoni332073
1192) PetroşaniCucului332074
1193) PetroşaniFabricilor332074
1194) PetroşaniPărăieni332074
1195) PetroşaniPăunilor332074
1196) PetroşaniSaşa332074
1197) PetroşaniPăcii332077
1198) PetroşaniCoasta332078
1199) PetroşaniPăcii332078
1200) PetroşaniIndependenţei332079
1201) PetroşaniOituz332079
1202) PetroşaniIndependenţei332080
1203) PetroşaniCoasta332083
1204) PetroşaniIndependenţei332083
1205) PetroşaniCoasta332084
1206) PetroşaniIndependenţei332084
1207) PetroşaniCoasta332085
1208) PetroşaniIndependenţei332085
1209) PetroşaniCoasta332086
1210) PetroşaniIndependenţei332086
1211) PetroşaniIndependenţei332087
1212) PetroşaniIndependenţei332087
1213) Petroşani1 Iunie332090
1214) PetroşaniViitorului332090
1215) Petroşani1 Iunie332091
1216) PetroşaniUnirii332091
1217) PetroşaniUnirii332092
1218) PetroşaniUnirii332093
1219) PetroşaniViitorului332094
1220) PetroşaniViitorului332095
1221) PetroşaniAviatorilor332098
1222) PetroşaniAviatorilor332098
1223) PetroşaniAviatorilor332099
1224) PetroşaniSaturn332099
1225) PetroşaniViitorului332099
1226) PetroşaniSaturn332100
1227) PetroşaniCoasta332101
1228) PetroşaniCoasta332101
1229) PetroşaniVenus332101
1230) PetroşaniVenus332101
1231) PetroşaniGociu Nicuşor332102
1232) PetroşaniVenus332102
1233) PetroşaniAviatorilor332106
1234) PetroşaniAviatorilor332107
1235) PetroşaniAviatorilor332108
1236) PetroşaniAviatorilor332111
1237) PetroşaniSălătruc332070
1238) PetroşaniŞoimilor332070
1239) PetroşaniGociu Nicuşor332103
1240) PetroşaniGociu Nicuşor332103
1241) PetroşaniAviatorilor332109
1242) PetroşaniAviatorilor332109
1243) PetroşaniAviatorilor332110
1244) PetroşaniAviatorilor332110
1245) Peşteana337208
1246) Peşteniţa337209
1247) Peştera (Băiţa)337054
1248) Peştera (Petroşani)332003
1249) Peştera (Sălaşu de Sus)337427
1250) Peştişu Mare331004
1251) Piatra337072
1252) Pişchinţi337412
1253) Plai337091
1254) Plop337242
1255) Plopi337124
1256) Podele337313
1257) Pogăneşti337559
1258) Poiana337023
1259) Poiana Răchiţelii337184
1260) Poieni (Beriu)337081
1261) Poieni (Densuş)337211
1262) Poieniţa337024
1263) Poieniţa Tomii337186
1264) Poieniţa Voinii337163
1265) Pojoga337561
1266) Ponor337353
1267) Popeşti337179
1268) Potingani335202
1269) Pricaz337496
1270) Prihodişte (Boşorod)337102
1271) Prihodişte (Vaţa de Jos)337511
1272) Prăvăleni337509
1273) Pui337345
1274) Păclişa337493
1275) Păucineşti337418
1276) Păuleşti337154
1277) Păuliş337459
1278) Rapoltu Mare337365
1279) Rapolţel337369
1280) Reea337494
1281) Renghet335408
1282) Reţ337092
1283) Ribicioara337404
1284) Ribiţa337400
1285) Rişca337011
1286) Rişculiţa337012
1287) Romos337410
1288) Romoşel337413
1289) Rovina (Brănişca)337112
1290) Rovina (Bucureşci)337148
1291) Roşcani337226
1292) Roşia337026
1293) Ruda337243
1294) Ruda-Brad335203
1295) Runcu Mare337297
1296) Runcu Mic337536
1297) Runcşor337254
1298) Ruseşti337156
1299) Ruşi337126
1300) Ruşor337356
1301) Râpaş337497
1302) Râu Alb337428
1303) Râu Bărbat337354
1304) Râu Mic337429
1305) Râu de Mori337380
1306) Răchitova337370
1307) Răchiţaua337073
1308) Răcăştia331005
1309) Răduleşti (Stânceşti)337224
1310) Răscoala335803
1311) Sarmizegetusa337415
1312) Sereca337082
1313) Sibişel (Beriu)337083
1314) Sibişel (Râu de Mori)337388
1315) Silvaşu de Jos335502
1316) Silvaşu de Sus335503
1317) Simeria335900
1318) Simeria Veche335904
1319) Slătinioara332004
1320) Socet337187
1321) Sohodol337298
1322) Spini337498
1323) Stejărel337314
1324) Stoieneasa337523
1325) Strei335309
1326) Strei-Săcel335310
1327) Streisângeorgiu335311
1328) Stretea337229
1329) Stânceşti337227
1330) Stânceşti-Ohaba337228
1331) Stănculeşti337157
1332) Stănija337141
1333) Stăuini337027
1334) Subcetate337448
1335) Sulighete337461
1336) Suseni337389
1337) Sâncrai335307
1338) Sânpetru337447
1339) Sântandrei335903
1340) Sântuhalm330004
1341) Sântămăria de Piatră335308
1342) Sântămăria-Orlea337440
1343) Sârbi337278
1344) Săcel337446
1345) Săcămaş337277
1346) Săcărâmb337197
1347) Sălaşu de Jos337431
1348) Sălaşu de Sus337420
1349) Sălciva337562
1350) Sălişte337056
1351) Săliştioara337522
1352) Sălătruc337093
1353) Tarniţa337142
1354) Techereu337028
1355) Teiu337291
1356) Teliucu Inferior337465
1357) Teliucu Superior337468
1358) Ticera337158
1359) Tirici335804
1360) Tisa337171
1361) Tiuleşti337477
1362) Tomeşti337470
1363) Tomnatec337159
1364) Topliţa337480
1365) Topliţa Mureşului337198
1366) Toteşti337490
1367) Totia337043
1368) Trestia337057
1369) Turdaş337495
1370) Turmaş337322
1371) Tuştea337239
1372) Tâmpa337042
1373) Târnava337113
1374) Târnava de Criş337513
1375) Târnăviţa337114
1376) Târsa337103
1377) Tămăşasa337321
1378) Tămăşeşti337563
1379) Tătărăşti337169
1380) Tătărăştii de Criş337512
1381) Uibăreşti337406
1382) Ulieş337256
1383) Ulm337188
1384) Unciuc337391
1385) Uric337358
1386) Uricani336100
1387) Uroi335906
1388) Ursici337104
1389) Vadu337449
1390) Vadu Dobrii337164
1391) Vaidei337414
1392) Valea337564
1393) Valea Arsului337202
1394) Valea Babii337308
1395) Valea Bradului335205
1396) Valea Dâljii337392
1397) Valea Lungă337279
1398) Valea Lupului337038
1399) Valea Mare de Criş337478
1400) Valea Nandrului337344
1401) Valea Poienii337546
1402) Valea Sângeorgiului335312
1403) Valea de Brazi336102
1404) Vaţa de Jos337500
1405) Vaţa de Sus337514
1406) Veţel337525
1407) Vica337257
1408) Visca337547
1409) Voia337031
1410) Vorţa337540
1411) Vulcan336200
1412) Vâlcele337127
1413) Vâlcelele Bune337128
1414) Vâlceluţa337129
1415) Vălari337488
1416) Văleni (Baia de Criş)337014
1417) Văleni (Geoagiu)335409
1418) Vălioara337377
1419) Vălişoara337520
1420) Vălişoara (Balşa)337029
1421) Vărmaga337199
1422) Zam337550
1423) Zdrapţi337203
1424) Zeicani337419
1425) Zăvoi337432
1426) Şerel337357
1427) Şesuri337149
1428) Şoimuş337450
1429) Ştei337212
1430) Şteia337476
1431) Şăuleşti335905
1432) Ţebea337013
1433) Ţărăţel335204