Coduri postale in judetul Argeş

Localitate Cod postal
1) Adunaţi117591
2) Afrimeşti117091
3) Albeşti117026
4) Albeştii Pământeni117010
5) Albeştii Ungureni117006
6) Albeştii de Argeş117005
7) Albeştii de Muscel117025
8) Albota117030
9) Albotele117601
10) Aluniş117481
11) Alunişu (Brăduleţ)117146
12) Alunişu (Băiculeşti)117066
13) Anghineşti117067
14) Aninoasa117035
15) Arefu117040
16) Argeşani117068
17) Argeşelu117451
18) Babaroaga117516
19) Balabani117131
20) Baloteasca117411
21) Bascov117045
22) Bascovele117306
23) Beculeşti117256
24) Beleţi117111
25) Beleţi-Negreşti117110
26) Berevoeşti117115
27) Berindeşti117276
28) Bilceşti117806
29) Blaju117747
30) Blejani117817
31) Bogaţi117120
32) Bolculeşti117792
33) Bolovăneşti117521
34) Bordeieni117386
35) Borleşti117456
36) Borobăneşti117793
37) Borovineşti117798
38) Boteni117130
39) Boţeşti117135
40) Boţârcani115501
41) Brabeţi117093
42) Bradu117140
43) Braniştea117758
44) Bratia (Berevoeşti)117116
45) Bratia (Ciomăgeşti)117257
46) Broşteni (Aninoasa)117036
47) Broşteni (Costeşti)115201
48) Brânzari117466
49) Brădetu117147
50) Brăduleţ117145
51) Brăileni117046
52) Brăteasca117457
53) Brăteşti117007
54) Bucov117592
55) Bucşeneşti117277
56) Bucşeneşti-Lotaşi117751
57) Budeasa117155
58) Budeasa Mare117156
59) Budeasa Mică117157
60) Budişteni117414
61) Bughea de Jos117165
62) Bughea de Sus117027
63) Bujoi117122
64) Bujoreni117171
65) Bumbueni117436
66) Buneşti (Cotmeana)117307
67) Buneşti (Mălureni)117446
68) Burdea117191
69) Burdeşti117696
70) Bureţeşti117818
71) Burluşi117251
72) Burneşti117651
73) Buta117537
74) Buzoeşti117170
75) Bântău117413
76) Bârla117090
77) Bârlogu117536
78) Bârloi117121
79) Bârseştii de Jos117744
80) Bârseştii de Sus117746
81) Bârzeşti117396
82) Băbana117055
83) Băceşti117381
84) Bădeni117676
85) Bădeşti (Bârla)117092
86) Bădeşti (Pietroşani)117551
87) Bădicea117816
88) Bădila117796
89) Bădislava117741
90) Băduleşti117756
91) Băiculeşti117065
92) Băila117412
93) Băjeşti117081
94) Băjăneşti117056
95) Bălileşti117080
96) Bălileşti (Tigveni)117742
97) Bălteni117743
98) Bălţata117331
99) Băniceşti117791
100) Bănăreşti117641
101) Bărbălani117332
102) Bărbălăteşti117797
103) Bărbăteşti117266
104) Bărăneşti117757
105) Bărăşti117246
106) Bătrâni117506
107) Caloteşti117158
108) Capu Piscului (Godeni)117387
109) Capu Piscului (Merişani)117458
110) Catane117437
111) Catanele117221
112) Ceaureşti117576
113) Ceauşeşti117546
114) Cepari117230
115) Cepari (Poiana Lacului)117557
116) Ceparii Pământeni117232
117) Ceparii Ungureni117233
118) Cerbu117031
119) Cerbureni117799
120) Cerşani117697
121) Cetăţeni117240
122) Chilii117482
123) Chiriţeşti (Suseni)117698
124) Chiriţeşti (Uda)117759
125) Chiriţeşti (Vedea)117819
126) Chiţani117821
127) Chiţeşti117123
128) Cicăneşti117245
129) Cieşti117438
130) Ciobani117391
131) Ciobăneşti117057
132) Ciocanu117356
133) Cioceşti117094
134) Ciocăneşti117197
135) Ciocănăi117507
136) Ciofrângeni117250
137) Ciolceşti117417
138) Ciomăgeşti117255
139) Cireşu117222
140) Ciulniţa117418
141) Ciupa-Mănciulescu117611
142) Ciureşti117822
143) Cişmea117752
144) Clucereasa115401
145) Coceneşti117483
146) Cochineşti117686
147) Cocu117265
148) Colibaşi115402
149) Colnic117807
150) Colţu117781
151) Conţeşti117351
152) Corbeni117275
153) Corbi117285
154) Corbşori117286
155) Cornăţel117172
156) Cosaci117148
157) Costeşti115200
158) Costeşti (Cotmeana)117310
159) Costeşti-Vâlsan117522
160) Costiţă117652
161) Coteasca117841
162) Coteneşti117677
163) Coteşti117388
164) Cotmeana117305
165) Cotmeana (Stolnici)117687
166) Cotmeniţa117058
167) Cotu (Cuca)117334
168) Cotu (Uda)117761
169) Cotu Malului117419
170) Coşeri117223
171) Coşeşti117295
172) Crinteşti115502
173) Crivăţu117336
174) Crucişoara117267
175) Crâmpotani117459
176) Cuca117330
177) Cungrea117258
178) Curtea de Argeş115300
179) Curteanca117173
180) Câmpulung115100
181) Cândeşti117028
182) Cârceşti117333
183) Cârciumăreşti117416
184) Cârstieni117196
185) Căldăraru117190
186) Călineşti117195
187) Căpăţânenii Pământeni117041
188) Căpăţânenii Ungureni117042
189) Cărpeniş117231
190) Căteasca117220
191) Cătunaşi117556
192) Davideşti117350
193) Deagu de Jos117621
194) Deagu de Sus117622
195) Dealu117397
196) Dealu Bisericii117762
197) Dealu Bradului117642
198) Dealu Frumos117666
199) Dealu Obejdeanului117496
200) Dealu Oraşului117558
201) Dealu Pădurii117308
202) Dealu Tolcesii117763
203) Dealu Viilor (Moşoaia)117508
204) Dealu Viilor (Poiana Lacului)117559
205) Deduleşti117497
206) Diconeşti117764
207) Dincani117823
208) Dinculeşti117561
209) Doblea117008
210) Dobreşti117365
211) Dobrogostea117461
212) Dobrotu117009
213) Dogari117259
214) Domneşti117370
215) Dragoslavele117375
216) Drăganu117380
217) Drăganu-Olteni117382
218) Drăghescu117842
219) Drăghiceşti117643
220) Drăghici117471
221) Drăgoleşti117309
222) Dumbrava117124
223) Dumbrăveşti117383
224) Dumireşti117011
225) Dâmbovicioara117355
226) Dârmăneşti117360
227) Enculeşti117716
228) Fata117824
229) Fedeleşoiu117261
230) Florieni117012
231) Frăteşti117032
232) Frătici117826
233) Furdueşti117612
234) Fureşti117366
235) Furnicoşi117472
236) Fâlfani117688
237) Fântânea117808
238) Făcăleţeşti117268
239) Făgetu115403
240) Galeşu117149
241) Geamăna117141
242) Giuclani117262
243) Glavacioc117711
244) Gliganu de Jos117626
245) Gliganu de Sus117627
246) Glodu (Călineşti)117198
247) Glodu (Leordeni)117423
248) Glâmbocata117421
249) Glâmbocata-Deal117422
250) Glâmbocel117126
251) Glâmbocelu117127
252) Glâmbocu117047
253) Godeni117385
254) Goia117783
255) Goleasca117623
256) Goleşti (Bălileşti)117082
257) Goleşti (Ştefăneşti)117717
258) Gorani117766
259) Gorganu117199
260) Gorăneşti115503
261) Greabăn117767
262) Greabănu117269
263) Groşani117581
264) Groşi117059
265) Gruiu (Căteasca)117224
266) Gruiu (Nucşoara)117541
267) Gura Pravăţ117809
268) Gura Văii117033
269) Gâlceşti117564
270) Găinuşa117644
271) Găleţeanu117562
272) Gălăşeşti (Budeasa)117159
273) Gălăşeşti (Suseni)117699
274) Gămăceşti117117
275) Găneşti117552
276) Gărdineşti117563
277) Găujani117782
278) Hinţeşti117509
279) Huluba117398
280) Humele117784
281) Hârseşti117390
282) Hârtieşti117395
283) Ianculeşti117726
284) Ioaniceşti117577
285) Ioneşti117174
286) Izbăşeşti117689
287) Izvorani117718
288) Izvoru117405
289) Izvoru de Jos117827
290) Izvoru de Sus117828
291) Jgheaburi117287
292) Jugur117582
293) Jupâneşti117296
294) Lacurile117252
295) Leiceşti117298
296) Lenţea117112
297) Leordeni117410
298) Lereşti117430
299) Lespezi117399
300) Leşile117736
301) Linteşti117311
302) Lipia117646
303) Livezeni117667
304) Loturi117654
305) Lucieni117401
306) Luminile117498
307) Lunca117132
308) Lunca Corbului117435
309) Lunca Gârtii117678
310) Lungani117829
311) Lunguleşti117768
312) Lupueni117061
313) Lăceni115202
314) Lăicăi117241
315) Lăngeşti117439
316) Lăpuşani117297
317) Lăunele de Sus117337
318) Lăzăreşti (Moşoaia)117511
319) Lăzăreşti (Schitu Goleşti)117653
320) Malu (Bârla)117096
321) Malu (Godeni)117389
322) Malu Vânăt117462
323) Mareş117034
324) Martalogi117392
325) Mavrodolu117613
326) Merişani117455
327) Metofu117566
328) Mica117048
329) Miceşti117465
330) Miercani117769
331) Mihăeşti117470
332) Mioarele117480
333) Mioarele (Cicăneşti)117247
334) Mioveni115400
335) Miroşi117490
336) Moara Mocanului117424
337) Mogoşeşti117831
338) Morăreşti117495
339) Morăşti117234
340) Mozacu117538
341) Mozăceni117515
342) Mozăcenii-Vale117098
343) Moşoaia117505
344) Moşteni-Greci117136
345) Mustăţeşti117801
346) Muşcel117133
347) Muşăteşti117520
348) Mândra117097
349) Mârghia de Jos117441
350) Mârghia de Sus117442
351) Mârţeşti117647
352) Măcăi117338
353) Mălureni117445
354) Măncioiu117499
355) Măneşti117339
356) Măniceşti117069
357) Mărăcineni117450
358) Măţău117484
359) Negeşti117312
360) Negraşi117535
361) Negreni117361
362) Negreşti117113
363) Nejlovelu117614
364) Nigrişoara117661
365) Noapteş115301
366) Nucşoara117540
367) Nămăeşti117811
368) Oarja117545
369) Odăeni117701
370) Oeştii Pământeni117278
371) Oeştii Ungureni117279
372) Ogrezea117668
373) Opreşti117669
374) Orodel117624
375) Oţelu117118
376) Palanga117593
377) Paltenu117727
378) Paraschiveşti117602
379) Petreşti117301
380) Piatra (Brăduleţ)117151
381) Piatra (Ciofrângeni)117253
382) Piatra (Stoeneşti)117679
383) Pieleşti117313
384) Pietroasa117812
385) Pietroşani117550
386) Piscani117362
387) PiteştiIpătescu Ana110001
388) PiteştiJustiţiei110002
389) PiteştiJustiţiei110002
390) PiteştiBrătianu C. I.110003
391) PiteştiBrătianu C. I.110003
392) PiteştiBrătianu C. I.110004
393) PiteştiBrătianu C. I.110004
394) PiteştiBrătianu C. I.110005
395) PiteştiBrătianu C. I.110005
396) PiteştiMilea Vasile110006
397) PiteştiPann Anton110009
398) PiteştiBrătianu C. I.110010
399) PiteştiGriviţei110010
400) PiteştiRepublicii110011
401) PiteştiCraiovei110012
402) PiteştiRepublicii110013
403) PiteştiRepublicii110013
404) PiteştiUnirii110013
405) PiteştiRepublicii110014
406) PiteştiCraiovei110015
407) PiteştiVictoriei110016
408) PiteştiVictoriei110017
409) PiteştiVictoriei110018
410) PiteştiCristescu Constantin, general110019
411) PiteştiCrinului110026
412) Piteşti24 Ianuarie110020
413) PiteştiBăilor110020
414) PiteştiBăilor110021
415) PiteştiBăilor110021
416) PiteştiSfânta Vineri110022
417) PiteştiKogălniceanu Mihail110023
418) PiteştiLazăr Gheorghe110023
419) PiteştiSfânta Vineri110024
420) PiteştiŞincai Gheorghe110024
421) PiteştiViilor110024
422) PiteştiVictoriei110025
423) PiteştiŞincai Gheorghe110044
424) PiteştiTeilor110028
425) PiteştiTeilor110029
426) PiteştiTeilor110029
427) PiteştiTeilor110030
428) PiteştiTeilor110030
429) PiteştiTeilor110031
430) PiteştiCoandă Henry110032
431) PiteştiCoandă Henry110032
432) PiteştiMărăşeşti110032
433) PiteştiMărăşeşti110032
434) PiteştiCocor Mitrea110033
435) PiteştiCocor Mitrea110033
436) PiteştiBăilor110036
437) PiteştiConstantin Brâncoveanu110036
438) PiteştiMihai Viteazul110036
439) PiteştiRâurilor110036
440) PiteştiŢepeş Vodă110036
441) PiteştiNegri Costache110039
442) PiteştiŞtrand110039
443) PiteştiRosetti C. A.110040
444) PiteştiTârgu din Vale110040
445) PiteştiRepublicii110041
446) PiteştiRepublicii110042
447) PiteştiŞonţu Gheorghe, maior110043
448) PiteştiTeiuleanu110043
449) PiteştiCocor Mitrea110046
450) PiteştiSmeurei110046
451) PiteştiZorilor110046
452) PiteştiCălinescu Armand110047
453) PiteştiDealurilor110048
454) PiteştiPrimăverii110048
455) PiteştiEgalităţii110049
456) PiteştiTeodorovici Doina şi Aldea110049
457) PiteştiRepublicii110050
458) PiteştiRepublicii110051
459) PiteştiEroilor110052
460) PiteştiMilea Vasile110053
461) PiteştiMilea Vasile110053
462) PiteştiRahovei110054
463) PiteştiRahovei110054
464) PiteştiVictoriei110055
465) PiteştiAurorei110057
466) PiteştiCristescu Constantin, general110057
467) PiteştiPann Anton110057
468) PiteştiDumbravei110058
469) PiteştiPoarta Eroilor110058
470) PiteştiTrivale110058
471) PiteştiTrivale110058
472) PiteştiVictoriei110059
473) PiteştiPanselelor110060
474) PiteştiPlevnei110060
475) PiteştiRepublicii110061
476) PiteştiRepublicii110062
477) PiteştiMuntenia110063
478) PiteştiCantacuzino Ioan110065
479) PiteştiCuţui Ion110065
480) PiteştiDelavrancea Barbu110065
481) PiteştiVânători110065
482) PiteştiBălcescu Nicolae110066
483) PiteştiBălcescu Nicolae110066
484) PiteştiMagheru Gheorghe110066
485) PiteştiTrandafirilor110067
486) PiteştiNegru Vodă110068
487) PiteştiNegru Vodă110069
488) PiteştiNegru Vodă110069
489) PiteştiNegru Vodă110072
490) PiteştiCarpaţi110073
491) PiteştiCarpaţi110073
492) PiteştiCarpaţi110074
493) PiteştiCarpaţi110075
494) PiteştiDepozitelor110078
495) PiteştiDepozitelor110078
496) PiteştiFăgăraş110079
497) PiteştiFăgăraş110080
498) PiteştiFăgăraş110080
499) PiteştiFăgăraş110081
500) PiteştiEliade Mircea110085
501) PiteştiMioarei110086
502) PiteştiTeodoreanu Ionel110086
503) PiteştiZamfirescu Duiliu110086
504) PiteştiBălcescu Nicolae110087
505) PiteştiBălcescu Nicolae110088
506) PiteştiStătescu Constantin110089
507) PiteştiPetrescu Cezar110090
508) PiteştiNegoiul110093
509) PiteştiBălcescu Nicolae110094
510) PiteştiBascovului110095
511) PiteştiBascovului110095
512) PiteştiCrainic Nichifor110096
513) PiteştiOdobleja Ştefan110096
514) PiteştiStătescu Constantin110096
515) PiteştiFăgăraş110097
516) PiteştiNegru Vodă110098
517) PiteştiBălcescu Nicolae110101
518) PiteştiCaraiman110101
519) PiteştiGăvana110102
520) PiteştiCoşbuc George110103
521) PiteştiDepozitelor110103
522) PiteştiDobrogeanu Gherea Constantin110104
523) PiteştiDobrogeanu Gherea Constantin110104
524) PiteştiLotrului110107
525) PiteştiOdobescu Alexandru110107
526) PiteştiSahia Alexandru110107
527) PiteştiNegri Costache110108
528) Piteşti9 Mai110109
529) PiteştiCrinului110109
530) PiteştiFlorăriei110109
531) PiteştiViilor110109
532) PiteştiVuia Traian110109
533) PiteştiViilor110110
534) PiteştiViilor110111
535) PiteştiŞincai Gheorghe110112
536) PiteştiViilor110112
537) PiteştiViilor110113
538) PiteştiViilor110113
539) PiteştiJustiţiei110114
540) PiteştiGrigorescu Nicolae110117
541) PiteştiParcului110117
542) PiteştiCâmpineanu Ion110118
543) PiteştiGaroafelor110118
544) PiteştiFlorilor110119
545) PiteştiBucureşti110120
546) PiteştiBucureşti110120
547) PiteştiBrătianu C. I.110121
548) PiteştiBrătianu C. I.110121
549) PiteştiMaternităţii110121
550) PiteştiBascovului110124
551) PiteştiBascovului110124
552) PiteştiBascovului110125
553) PiteştiGrigorescu Eremia110126
554) PiteştiLivezilor110128
555) PiteştiDepozitelor110129
556) PiteştiBucureşti110132
557) PiteştiBucureşti110133
558) PiteştiBucureşti110134
559) PiteştiEminescu Mihai110135
560) PiteştiEminescu Mihai110135
561) PiteştiDepozitelor110138
562) PiteştiDepozitelor110139
563) PiteştiDepozitelor110139
564) PiteştiGrigorescu Eremia110140
565) PiteştiGrigorescu Eremia110140
566) PiteştiGrigorescu Eremia110141
567) PiteştiGrigorescu Eremia110141
568) PiteştiGrigorescu Eremia110142
569) PiteştiTache Ionescu110143
570) PiteştiGrigorescu Eremia110144
571) PiteştiCâmpulung110147
572) PiteştiPopa Şapcă110148
573) PiteştiPopa Şapcă110149
574) PiteştiPopa Şapcă110150
575) PiteştiPopa Şapcă110150
576) PiteştiAman Theodor110151
577) PiteştiArgeşului110151
578) PiteştiBrătăşeanu Petre, locotenent110151
579) PiteştiGhencea Toma, general110151
580) PiteştiGheorghe S. Ioan, general110151
581) PiteştiPiatra Craiului110151
582) PiteştiUlieru George110151
583) PiteştiUzinei de Apă110151
584) PiteştiVlădescu Mihail110151
585) PiteştiConţescu Toma110152
586) PiteştiFilimon Nicolae110152
587) PiteştiMateiaş110152
588) PiteştiNucului110152
589) PiteştiPopescu Dumitru110152
590) PiteştiPredatu Dinu, locotenent110152
591) PiteştiSalcâmului110152
592) PiteştiTeodorescu Marin-Zavaidoc110152
593) PiteştiBucureşti110153
594) PiteştiGrigorescu Nicolae110154
595) PiteştiDepozitelor110155
596) PiteştiPetrochimiştilor110157
597) PiteştiUrmuz110157
598) PiteştiPetrochimiştilor110158
599) PiteştiPetrochimiştilor110159
600) PiteştiHoria, Cloşca şi Crişan110160
601) PiteştiPetrochimiştilor110160
602) PiteştiBasarabia110161
603) PiteştiBucovina110161
604) PiteştiRacoviţă Emil110161
605) PiteştiBilciurescu Victor110162
606) PiteştiBoteanu Dimitrie, general110162
607) PiteştiMilitaru Vasile110162
608) PiteştiŢinutul Herţea110162
609) PiteştiValea Geamăna110163
610) PiteştiCiobanu Ştefan110164
611) PiteştiPetrochimiştilor110165
612) PiteştiPetrochimiştilor110166
613) PiteştiPetrochimiştilor110167
614) PiteştiLânăriei110168
615) PiteştiHoria, Cloşca şi Crişan110171
616) PiteştiPoni Petre110172
617) PiteştiPieţei Prundu110173
618) PiteştiCozia110174
619) PiteştiFraţii Goleşti110174
620) PiteştiRepublicii110175
621) PiteştiRepublicii110176
622) PiteştiRepublicii110177
623) PiteştiPetrochimiştilor110180
624) PiteştiPetrochimiştilor110180
625) PiteştiPetrochimiştilor110181
626) PiteştiPetrochimiştilor110181
627) PiteştiBănănăi110182
628) PiteştiBănănăi110182
629) PiteştiMarinescu Andrei-Prundu110182
630) PiteştiMihnea Vodă110182
631) PiteştiPreda Marin110182
632) PiteştiAbatorului110183
633) PiteştiBârzotescu Emanoil, general110183
634) PiteştiMorile de Apă110183
635) PiteştiPrundu Mic110183
636) PiteştiSaligny Anghel110184
637) PiteştiAutostrada Piteşti-Bucureşti110185
638) PiteştiDragoş Vodă110186
639) PiteştiVladimirescu Tudor110186
640) PiteştiVladimirescu Tudor110186
641) PiteştiPetru Rareş110187
642) PiteştiGării110188
643) PiteştiPantazescu, sergent110188
644) PiteştiTârgu din Vale110188
645) PiteştiVladimirescu Tudor110188
646) PiteştiVladimirescu Tudor110188
647) PiteştiDimitrie Cantemir110189
648) PiteştiRadu Elie110190
649) PiteştiVladimirescu Tudor110191
650) PiteştiVladimirescu Tudor110192
651) PiteştiVladimirescu Tudor110193
652) PiteştiCălugăreni110194
653) PiteştiHamangiu Constantin110194
654) PiteştiMărăcine, ban110194
655) PiteştiMille Constantin110194
656) PiteştiOborului110194
657) PiteştiPetru Rareş110194
658) PiteştiRepublicii110195
659) PiteştiRepublicii110195
660) PiteştiTârgu din Vale110196
661) PiteştiGusti Dimitrie110197
662) PiteştiNistor Ion110198
663) PiteştiCraiovei110199
664) PiteştiExerciţiu110200
665) PiteştiBibescu Vodă110201
666) PiteştiBibescu Vodă110202
667) PiteştiExerciţiu110203
668) PiteştiConstructorilor110206
669) PiteştiCraiovei110207
670) PiteştiCraiovei110207
671) PiteştiTineretului110208
672) PiteştiTineretului110209
673) PiteştiExerciţiu110210
674) PiteştiExerciţiu110210
675) PiteştiCraiovei Complex110211
676) PiteştiTineretului110214
677) PiteştiDorobanţilor110215
678) PiteştiCuza Vodă110216
679) PiteştiSmârdan110217
680) PiteştiCraiovei110218
681) PiteştiLăzărescu Petre110219
682) PiteştiTurceşti110221
683) PiteştiVlaicu Aurel110221
684) PiteştiBibescu Vodă110222
685) PiteştiPătraşcu Vodă110223
686) PiteştiMica110224
687) PiteştiRăzboieni110224
688) PiteştiRăzboieni110225
689) PiteştiRăzboieni110225
690) PiteştiDobrin Nicolae110226
691) PiteştiFântânii110227
692) PiteştiMatei Basarab110227
693) PiteştiMircea Vodă110227
694) PiteştiŞtefan cel Mare110227
695) PiteştiŞtefan cel Mare110227
696) PiteştiExerciţiu110228
697) PiteştiMortun Emil110229
698) PiteştiArgedava110231
699) PiteştiScărilor110231
700) PiteştiButculescu Dimitrie110232
701) PiteştiSimionescu Emil, soldat110232
702) PiteştiIndependenţei110233
703) PiteştiDeceneu110234
704) PiteştiPescarilor110235
705) PiteştiPescarilor110235
706) PiteştiBurebista110236
707) PiteştiSoarelui110236
708) PiteştiCraiovei110240
709) PiteştiCraiovei110241
710) PiteştiExerciţiu110242
711) PiteştiExerciţiu110243
712) PiteştiFântânii110244
713) PiteştiMatei Basarab110245
714) PiteştiMatei Basarab110246
715) PiteştiŞtefan cel Mare110247
716) PiteştiBurebista110250
717) PiteştiPârvan Vasile110251
718) PiteştiOituz110252
719) PiteştiCimitirul Armenesc110253
720) PiteştiDoja Gheorghe110253
721) PiteştiDudescu Constantin110254
722) PiteştiPătru, caporal110254
723) PiteştiŞcolii Normale110254
724) PiteştiVerigeanu Alexandru110254
725) PiteştiVlahuţă Alexandru110254
726) PiteştiVelescu Alexandru110255
727) PiteştiAndrieşescu Ioan110256
728) PiteştiIndependenţei110257
729) PiteştiIndependenţei110258
730) PiteştiDromichete110259
731) PiteştiDecebal110260
732) PiteştiMoisil Constantin110260
733) PiteştiRâmniceanu Naum110260
734) PiteştiRădulescu Ionel Grigore110260
735) PiteştiTocilescu Grigore110260
736) PiteştiTineretului110263
737) PiteştiConstructorilor110264
738) PiteştiCraiovei110264
739) PiteştiDudescu Constantin110265
740) PiteştiComănescu P. Ion110266
741) PiteştiFurduescu Toma110266
742) PiteştiPop Z. N. Augustin110266
743) PiteştiCodrii Cosminului110267
744) PiteştiGrădişteanu Grigore110267
745) PiteştiIonescu S. Marin, general110267
746) PiteştiPodul Înalt110267
747) PiteştiDârzu110268
748) PiteştiDogaru, caporal110268
749) PiteştiDoja Gheorghe110268
750) PiteştiCraiovei110269
751) PiteştiFraţii Turnavitu110270
752) PiteştiLerescu C. Ion110270
753) PiteştiBlank Mauriciu110271
754) PiteştiDeleanu Ilie Ighel110271
755) PiteştiIacobescu Alexandru110271
756) PiteştiAlunului110272
757) PiteştiAlunului110273
758) PiteştiPaltinului110274
759) PiteştiZamfireşti110275
760) PiteştiPaltinului110276
761) PiteştiPaltinului110276
762) PiteştiGârlei110277
763) PiteştiCarpenului110280
764) PiteştiAlunului110281
765) PiteştiAlunului110282
766) PiteştiAslan Ana, doctor110283
767) PiteştiBabeş Victor110283
768) PiteştiMarinescu Gheorghe, doctor110283
769) PiteştiSpitalului Găvana110283
770) PiteştiChiţescu Mihail110284
771) PiteştiDimancea Nicolae110284
772) PiteştiIonescu Toma, doctor110284
773) PiteştiLeordeanu Stroe110284
774) PiteştiŞtephănescu George110284
775) PiteştiDavilla Carol, doctor110285
776) Piteşti1 Decembrie 1918110286
777) PiteştiDavilla Carol, doctor110286
778) Piteşti1 Decembrie 1918110287
779) Piteşti1 Decembrie 1918110287
780) PiteştiPapiu Ilarian Alexandru110288
781) PiteştiCăminelor110291
782) PiteştiGârlei110292
783) PiteştiGârlei110293
784) PiteştiGârlei110294
785) PiteştiBălcescu Nicolae110295
786) PiteştiBălcescu Nicolae110296
787) PiteştiBălcescu Nicolae110297
788) PiteştiBălcescu Nicolae110298
789) PiteştiGane Nicolae110299
790) PiteştiRădulescu Motru Constantin110300
791) PiteştiCarpenului110301
792) PiteştiCarpenului110302
793) PiteştiStejarului110303
794) PiteştiStejarului110304
795) PiteştiStejarului110305
796) PiteştiAntonescu Eftimie110306
797) PiteştiPaltinului110307
798) PiteştiUrsu Ioan110308
799) PiteştiGion Ionescu Gheorghe110310
800) PiteştiIvireanu Antim, mitropolit110310
801) PiteştiMinulescu Ion110310
802) PiteştiRebreanu Liviu110310
803) PiteştiBlaga Lucian110311
804) PiteştiBlaga Lucian110311
805) PiteştiPetrescu Camil110312
806) PiteştiBlaga Lucian110313
807) PiteştiMinulescu Ion110314
808) PiteştiIonescu Eugen110315
809) PiteştiPopescu Filofteia110315
810) PiteştiDavilla Carol, doctor110316
811) PiteştiVianu Tudor110316
812) PiteştiBărnuţiu Simion110317
813) PiteştiDensuşianu Ovidiu110317
814) PiteştiGhica Ion110317
815) PiteştiMacarie Remus110317
816) PiteştiAsachi Gheorghe110318
817) PiteştiDavilla Carol, doctor110320
818) PiteştiVianu Tudor110320
819) PiteştiDavilla Carol, doctor110321
820) PiteştiEliade Mircea110322
821) PiteştiEliade Mircea110322
822) Piteşti1 Decembrie 1918110323
823) PiteştiBăjenaru Ioan110323
824) PiteştiFraţii Cătina110324
825) PiteştiMinulescu Ion110324
826) PiteştiBlaga Lucian110325
827) PiteştiBlaga Lucian110325
828) PiteştiEftimiu Victor110325
829) PiteştiVianu Tudor110326
830) PiteştiBaloteşti110328
831) PiteştiNoica Constantin110328
832) PiteştiBălcescu Nicolae110329
833) PiteştiBotescu Haralambie, doctor110329
834) PiteştiCernescu Nicolae110329
835) PiteştiPlopilor110329
836) PiteştiŢiţeica Gheorghe110329
837) PiteştiVeselovschi Vasile110329
838) PiteştiDoamna Despina110330
839) PiteştiDoamna Stanca110330
840) PiteştiSeneslau110330
841) PiteştiBălcescu Nicolae110331
842) PiteştiBălcescu Nicolae110332
843) PiteştiAlunului110335
844) PiteştiAgârbiceanu Ion110336
845) PiteştiDeleanu Ion Budai110336
846) PiteştiDonici Alexandru110336
847) PiteştiGrigoreşti110336
848) PiteştiMorii110336
849) PiteştiSchitului110336
850) PiteştiSion George110336
851) PiteştiVelişoarei110336
852) PiteştiIspirescu Petre110337
853) PiteştiLabiş Nicolae110337
854) PiteştiLeu Grigorie, episcop110337
855) PiteştiPaltinului110337
856) Piteşti1 Decembrie 1918110338
857) PiteştiStejarului110339
858) PiteştiStejarului110340
859) Piteşti1 Decembrie 1918110341
860) PiteştiFundescu Ion110343
861) PiteştiPieţei Trivale110344
862) PiteştiAlesseanu Gheorghe110345
863) PiteştiBradului110345
864) PiteştiBradului110346
865) PiteştiDrăgăşani110347
866) PiteştiSlăvescu Victor110347
867) PiteştiBradului110348
868) PiteştiVoinicilor110349
869) PiteştiLibertăţii110350
870) PiteştiLibertăţii110351
871) PiteştiLibertăţii110351
872) PiteştiIonescu de la Brad Ion110352
873) PiteştiTempeanu Virgil110352
874) PiteştiZimbrului110379
875) PiteştiAngelescu Ion110354
876) PiteştiChicoş Ştefan110354
877) PiteştiFrasinului110355
878) PiteştiFrasinului110355
879) PiteştiTrivale Ion110355
880) PiteştiFrasinului110356
881) PiteştiLibertăţii110357
882) PiteştiLibertăţii110358
883) PiteştiSalciei110359
884) PiteştiScărilor110362
885) PiteştiScărilor Trivale110362
886) PiteştiPapuceşti110363
887) PiteştiZimbrului110363
888) PiteştiVoinicilor110364
889) PiteştiBradului110365
890) PiteştiBradului110366
891) PiteştiLibertăţii110367
892) PiteştiLibertăţii110367
893) PiteştiLibertăţii110367
894) PiteştiLibertăţii110368
895) PiteştiLibertăţii110369
896) PiteştiFrasinului110370
897) PiteştiFrasinului110370
898) PiteştiFrasinului110371
899) PiteştiFrasinului110371
900) PiteştiCrizantemelor110372
901) PiteştiGladiolelor110372
902) PiteştiZambilelor110372
903) PiteştiIorga Nicolae110373
904) PiteştiTeodorescu-Branişte Tudor110373
905) PiteştiPapuceşti110374
906) PiteştiVoinicilor110375
907) PiteştiBradului110376
908) PiteştiAlecsandri Vasile110377
909) PiteştiLovinescu Eugen110378
910) PiteştiZimbrului110380
911) PiteştiZimbrului110380
912) PiteştiLibertăţii110381
913) PiteştiLibertăţii110384
914) PiteştiLibertăţii110384
915) PiteştiLibertăţii110384
916) PiteştiBănescu Nicolae, profesor110385
917) PiteştiLibertăţii110385
918) PiteştiLibertăţii110385
919) PiteştiBecescu Florian110386
920) PiteştiFăget110386
921) PiteştiLungeanu Mihail110386
922) PiteştiMihăileanu Mihail110386
923) PiteştiPinului110387
924) PiteştiVarlaam, Mitropolitul110387
925) PiteştiPoieniţei110388
926) PiteştiPoieniţei110388
927) PiteştiFrasinului110389
928) PiteştiCantacuzino Constantin, stolnic110390
929) PiteştiCâmpului110392
930) PiteştiLovinescu Eugen110393
931) PiteştiLovinescu Eugen110393
932) PiteştiGabrea Iosif110394
933) PiteştiRaicoviceanu Ecaterina110394
934) PiteştiRobescu Pompiliu110394
935) PiteştiCătinescu Vasile110395
936) PiteştiDobrogea110395
937) PiteştiFrasinului110396
938) PiteştiFrasinului110397
939) PiteştiFrasinului110397
940) PiteştiLibertăţii110398
941) PiteştiLibertăţii110398
942) PiteştiLibertăţii110399
943) PiteştiLibertăţii110399
944) PiteştiPoieniţei110400
945) PiteştiLibertăţii110401
946) PiteştiManliu Ioan110403
947) PiteştiMurgu Eftimie110403
948) PiteştiOnciul Dimitrie110403
949) PiteştiStrăjan Mihail110403
950) PiteştiXenopol Alexandru110403
951) PiteştiNiculescu Sever110404
952) PiteştiSoculescu Nicolae110404
953) PiteştiTătic Nicolae110404
954) PiteştiTuţă Romeo110404
955) PiteştiBanat110405
956) PiteştiBanat110405
957) PiteştiBanat110406
958) PiteştiBanat110407
959) PiteştiDobrin Nicolae110408
960) PiteştiExerciţiu110409
961) PiteştiTeohari Nicolae110410
962) PiteştiBanat110412
963) PiteştiBanat110413
964) PiteştiDacia110414
965) PiteştiDacia110414
966) PiteştiDacia110415
967) PiteştiDacia110415
968) PiteştiEroilor110416
969) PiteştiEroilor110416
970) PiteştiPediatriei110416
971) PiteştiExerciţiu110418
972) PiteştiFraţii Trifonescu110419
973) PiteştiMilescu Nicolae, spătar110419
974) PiteştiTransilvania110419
975) PiteştiTransilvania110419
976) PiteştiTurda110419
977) PiteştiMarinescu Constantin110420
978) PiteştiMureşanu Andrei110420
979) PiteştiPuşcariu Ioan110420
980) PiteştiIancu de Hunedoara110421
981) PiteştiBasarab Vodă110423
982) PiteştiVasile Lupu110423
983) PiteştiTraian110424
984) PiteştiTraian110424
985) PiteştiRovine110425
986) PiteştiMilitarilor110426
987) PiteştiPetroliştilor110426
988) PiteştiTransilvania110429
989) PiteştiTransilvania110429
990) PiteştiCreţulescu Nicolae110430
991) PiteştiCreţulescu Nicolae110431
992) PiteştiBrădet110432
993) PiteştiDobrescu Constantin Argeş110432
994) PiteştiFrănţescu Gheorghe110432
995) PiteştiIancu de Hunedoara110432
996) PiteştiMinulescu Ion110432
997) PiteştiMinulescu Ion110432
998) PiteştiPoenaru Petrache110432
999) PiteştiBanat110433
1000) PiteştiBanat110434
1001) PiteştiStrăjan Mihail110435
1002) PiteştiDespot Vodă110437
1003) PiteştiVlaicu Vodă110437
1004) PiteştiExerciţiu110438
1005) PiteştiExerciţiu110438
1006) PiteştiCoandă Henry110439
1007) PiteştiCoandă Henry110439
1008) PiteştiDoaga110440
1009) PiteştiDoaga110440
1010) PiteştiVioletelor110440
1011) PiteştiVioletelor110440
1012) PiteştiDacia110441
1013) PiteştiDacia110441
1014) PiteştiExerciţiu110442
1015) PiteştiDemetrescu Maria110269
1016) PiteştiBucureşti110134
1017) PiteştiKiriţescu Alexandru110372
1018) PiteştiBrimzeu Nicolae, profesor110372
1019) PiteştiArghezi Tudor110372
1020) PiteştiAaron Florian110372
1021) PiteştiSimonide Nicolae110372
1022) PiteştiAmurgului110269
1023) PiteştiHaşdeu Petriceicu Bogdan110269
1024) PiteştiBolintineanu Dimitrie110269
1025) PiteştiAlexandrescu Grigore110269
1026) PiteştiCaragiale Ion Luca110269
1027) PiteştiRădulescu Marta110269
1028) PiteştiGoga Octavian110269
1029) PiteştiIonescu Radu110269
1030) PiteştiHaret Spiru110269
1031) PiteştiZenitului110269
1032) PiteştiNorocea Ioana110269
1033) Pitoi117603
1034) Piţigaia117671
1035) Podeni117176
1036) Podişoru117099
1037) Podu Broşteni115204
1038) Podu Dâmboviţei117357
1039) Poduri117288
1040) Poiana Lacului117555
1041) Poienari (Corbeni)117281
1042) Poienari (Poienarii de Argeş)117578
1043) Poienari (Poienarii de Muscel)117583
1044) Poienarii de Argeş117575
1045) Poienarii de Muscel117580
1046) Poieniţa117083
1047) Poienărei117289
1048) Pojorâta117431
1049) Popeşti117590
1050) Popeşti (Cocu)117271
1051) Popeşti (Săpata)117648
1052) Priboaia117084
1053) Priboieni117600
1054) Priseaca117302
1055) Prislopu Mare117384
1056) Prislopu Mic117049
1057) Prodani117832
1058) Prosia117523
1059) Purcăreni (Miceşti)117468
1060) Purcăreni (Popeşti)117594
1061) Putina117843
1062) Pârvu Roşu115203
1063) Păcioiu117299
1064) Pădureni117702
1065) Pădureţi117443
1066) Păduroiu din Deal117567
1067) Păduroiu din Vale117568
1068) Pătuleni117616
1069) Păuleasca (Miceşti)117467
1070) Păuleasca (Mălureni)117447
1071) Păuleni117728
1072) Păuneşti117263
1073) Racoviţa115404
1074) Radu Negru117201
1075) Recea117620
1076) Recea (Căteasca)117226
1077) Redea117177
1078) Retevoieşti117553
1079) Robaia117524
1080) Rociu117625
1081) Rogojina117161
1082) Romana117772
1083) Rotunda117282
1084) Rucăr117630
1085) Rudeni (Mihăeşti)117473
1086) Rudeni (Şuici)117729
1087) Ruginoasa117802
1088) Râca117596
1089) Râjleţu-Govora117771
1090) Râncăciov117202
1091) Răchiţele de Jos117272
1092) Răchiţele de Sus117273
1093) Rădeşti117672
1094) Răduţeşti117264
1095) Răteşti117610
1096) Răţoi117833
1097) Satu Nou117786
1098) Sboghiţeşti117542
1099) Schiau117051
1100) Schitu Goleşti117650
1101) Schitu Scoiceşti117426
1102) Schitu-Matei117254
1103) Siliştea117227
1104) Silişteni117444
1105) Sineşti117341
1106) Slatina117543
1107) Slobozia117660
1108) Slobozia (Popeşti)117597
1109) Slobozia (Stoeneşti)117681
1110) Slămneşti117152
1111) Slănic117037
1112) Slătioarele117062
1113) Smei115205
1114) Smeura117512
1115) Spiridoni117316
1116) Stejari117071
1117) Stoeneşti117675
1118) Stolnici117685
1119) Stroeşti117526
1120) Strâmbeni (Căldăraru)117192
1121) Strâmbeni (Suseni)117703
1122) Stâlpeni117665
1123) Stârci115206
1124) Stăneşti117291
1125) Stănicei117342
1126) Surduleşti117491
1127) Suseni117695
1128) Suseni (Bogaţi)117128
1129) Suslăneşti117486
1130) Săliştea117773
1131) Sălătrucu117635
1132) Sămara117569
1133) Sămăila117604
1134) Sănduleşti117314
1135) Săpata117640
1136) Săpunari117501
1137) Sătic117631
1138) Teiu117735
1139) Teodoreşti117343
1140) Tigveni117740
1141) Tigveni (Răteşti)117617
1142) Tomuleşti117579
1143) Tomşanca117179
1144) Topliţa117448
1145) Topoloveni115500
1146) Turburea117283
1147) Turceşti117649
1148) Tutana117072
1149) Uda117755
1150) Udeni-Zăvoi117203
1151) Uiasca117052
1152) Uleni117153
1153) Ulita117086
1154) Ungheni117780
1155) Ungureni (Brăduleţ)117154
1156) Ungureni (Valea Iaşului)117803
1157) Urecheşti117248
1158) Urlucea117204
1159) Urlueni117102
1160) Urluieşti117237
1161) Ursoaia117317
1162) Valea Bradului117474
1163) Valea Brazilor117073
1164) Valea Bădenilor117682
1165) Valea Calului117731
1166) Valea Cetăţuia117242
1167) Valea Corbului117206
1168) Valea Cucii117344
1169) Valea Danului117790
1170) Valea Faurului117527
1171) Valea Hotarului117376
1172) Valea Iaşului117795
1173) Valea Mare117606
1174) Valea Mare-Bratia117087
1175) Valea Mare-Podgoria117721
1176) Valea Mare-Pravăţ117805
1177) Valea Muscelului117528
1178) Valea Măgurei117238
1179) Valea Mănăstirii117753
1180) Valea Mărului117162
1181) Valea Nandrii117363
1182) Valea Nenii117607
1183) Valea Pechii117656
1184) Valea Popii (Mihăeşti)117476
1185) Valea Popii (Priboieni)117608
1186) Valea Rizii117364
1187) Valea Rumâneştilor115101
1188) Valea Siliştii117038
1189) Valea Stânii117754
1190) Valea Uleiului117804
1191) Valea Ursului117053
1192) Valea lui Enache117074
1193) Valea lui Maş117529
1194) Valea Îndărăt117586
1195) Vaţa117834
1196) Vedea117815
1197) Verneşti117794
1198) Veţişoara117837
1199) Viişoara117722
1200) Vlădeşti117840
1201) Vlădeşti (Tigveni)117748
1202) Vlăduţa117181
1203) Vlăşcuţa117691
1204) Voineşti117432
1205) Vonigeasa117346
1206) Voroveni117352
1207) Vrăneşti117210
1208) Vulpeşti117182
1209) Vultureşti117402
1210) Vâlcelele117464
1211) Vâlsăneşti117531
1212) Vârloveni117318
1213) Vârşeşti117836
1214) Văcarea117477
1215) Văleni117636
1216) Văleni-Podgoria117207
1217) Vărzaru117463
1218) Vărzăroaia117554
1219) Zamfireşti (Cepari)117239
1220) Zamfireşti (Cotmeana)117319
1221) Zgripceşti117114
1222) Zidurile117517
1223) Zigoneni117076
1224) Zuvelcaţi117103
1225) Zărneşti117449
1226) Zăvoi117723
1227) Şelari117813
1228) Şelăreasca117101
1229) Şendruleşti117236
1230) Şerboeni117178
1231) Şerbăneşti (Poienarii de Muscel)117584
1232) Şerbăneşti (Rociu)117628
1233) Ştefan cel Mare117710
1234) Ştefăneşti117715
1235) Ştefăneşti (Suseni)117704
1236) Ştefăneştii Noi117719
1237) Şuici117725
1238) Ţigăneşti115504
1239) Ţiţeşti117750
1240) Ţuţuleşti117706