Coduri postale in judetul Olt

Localitate Cod postal
1) Afumaţi237241
2) Albeşti237346
3) Alimăneşti237236
4) Alunişu237416
5) Arceşti237336
6) Arceşti-Cot237337
7) Arvăteasca237446
8) Bacea237276
9) Baldovineşti237005
10) Balş235100
11) Barza237496
12) Batia237146
13) Bechet237036
14) Beculeşti237066
15) Belgun237037
16) Beria de Jos237296
17) Beria de Sus237297
18) Berindei237126
19) Bircii235602
20) Bistriţa Nouă235501
21) Blaj237561
22) Bobiceşti237035
23) Bobu237151
24) Bondrea237071
25) Boroeşti237023
26) Braneţ237031
27) Brastavăţu237045
28) Brebeni237055
29) Broşteni237007
30) Brâncoveni237050
31) Bucinişu237060
32) Bucinişu Mic237061
33) Buiceşti237361
34) Bulimanu237546
35) Burduleşti237091
36) Buta237101
37) Butoi237326
38) Buzeşti237092
39) Buşca237256
40) Bâgeşti237166
41) Bârca237506
42) Bârseştii de Sus237426
43) Bârza237030
44) Băbiciu237015
45) Băleasa237006
46) Bălteni237331
47) Bălăneşti237251
48) Bălţaţi235601
49) Bărbălăi237461
50) Bărcăneşti237526
51) Bărăşti237020
52) Bărăşti (Coloneşti)237081
53) Bărăşti (Morunglav)237271
54) Bărăştii de Cepturi237021
55) Bărăştii de Vede237022
56) Bătăreni237082
57) Caracal235200
58) Catanele237401
59) Cepari237067
60) Cepeşti237106
61) Cerbeni237386
62) Cezieni237070
63) Chelbeşti237084
64) Cherleştii Moşteni237471
65) Cherleştii din Deal237472
66) Chilia237167
67) Chilii237152
68) Chinteşti237038
69) Chiţeasca235603
70) Cilieni237075
71) Ciocăneşti237024
72) Cioflanu237127
73) Cioroiaşu237176
74) Cioroiu237177
75) Ciorâca237487
76) Cireaşov230001
77) Ciureşti237093
78) Cocorăşti237338
79) Cojgărei237488
80) Colibaşi237441
81) Coloneşti237080
82) Comanca237131
83) Comani235401
84) Comăneşti237039
85) Comăniţa237473
86) Constantineşti235604
87) Corabia235300
88) Corbeni235101
89) Corbu237090
90) Corbu (Teslui)237474
91) Corlăteşti237072
92) Cornăţelu237347
93) Coteana237095
94) Coteni237287
95) Cotorbeşti237566
96) Creţi237348
97) Criva de Jos235502
98) Criva de Sus235503
99) Cruşovu237046
100) Crâmpoia237100
101) Crăciunei237367
102) Cucueţi237532
103) Cungrea237105
104) Curtişoara237115
105) Curtişoara (Dobreţu)237136
106) Cuza Vodă237417
107) Câmpu Mare237147
108) Câmpu Părului237286
109) Cândeleşti237486
110) Cârlogani237065
111) Cârstani237083
112) Călineşti237366
113) Călui237291
114) Căzăneşti237531
115) Davideşti237418
116) Dejeşti237547
117) Deleni237476
118) Deveselu237130
119) Dienci237581
120) Doanca237481
121) Doba237339
122) Dobreţu237135
123) Dobriceni237221
124) Dobrosloveni237140
125) Dobroteasa237145
126) Dobrotinet237116
127) Dobrun237150
128) Doneşti237548
129) Dranovăţu237186
130) Drăghiceni237160
131) Drăgăneşti-Olt235400
132) Dumitreşti237533
133) Dâmburile237008
134) Dăneasa237125
135) Enoşeşti235504
136) Floru237226
137) Frunzaru237427
138) Frăsinet-Gară237556
139) Frăsinetu237141
140) Făgeţelu237165
141) Fălcoiu237175
142) Fărcaşele237180
143) Fărcaşu de Jos237181
144) Ghimpaţi237182
145) Ghimpeţeni237281
146) Ghimpeţenii Noi237282
147) Ghioşani237272
148) Giuvărăşti237195
149) Gostavăţu237200
150) Govora237041
151) Greci (Osica de Sus)237311
152) Greci (Schitu)237402
153) Greereşti237242
154) Grojdibodu237210
155) Gropşani237567
156) Grozăveşti237161
157) Gruiu237168
158) Grădinari237205
159) Grădinile237447
160) Grădiştea237187
161) Gubandru237011
162) Gueşti237086
163) Gura Căluiu237292
164) Gura Padinii237306
165) Gârcov237190
166) Găneasa237185
167) Găvăneşti237009
168) Horezu237137
169) Hotaru237211
170) Hotărani237183
171) Ianca237215
172) Ianca Nouă237456
173) Iancu Jianu237220
174) Ibăneşti237107
175) Icoana237225
176) Ioniceşti237387
177) Ipoteşti237261
178) Isaci237169
179) Izbiceni237230
180) Izvoarele237235
181) Izvoru237188
182) Jieni237381
183) Jitaru235605
184) Leleasca237240
185) Leoteşti237042
186) Liiceni237162
187) Linia din Vale237117
188) Lisa237403
189) Lunca237462
190) Lăunele237388
191) Lăzăreşti237026
192) Malu Roşu237252
193) Mamura237442
194) Mandra237521
195) Mardale237568
196) Mereni237027
197) Mierleştii de Sus237333
198) Mierliceşti237243
199) Mieşti237108
200) Mihăeşti237255
201) Mihăileşti-Popeşti235607
202) Milcov237260
203) Milcoveni237094
204) Milcovu din Deal237262
205) Milcovu din Vale237263
206) Mirceşti237464
207) Mirila237043
208) Mogoşeşti235608
209) Momaiu237466
210) Moruneşti237273
211) Morunglav237270
212) Movileni237275
213) Moşteni237404
214) Moţoeşti237028
215) Măgura (Perieţi)237332
216) Măgura (Tătuleşti)237463
217) Mănuleşti237389
218) Mărgheni237051
219) Mărgineni-Slobozia235606
220) Mărgăriteşti237562
221) Mărunţei237250
222) Mărunţei (Coloneşti)237087
223) Negreni235609
224) Nicolae Titulescu237280
225) Năvârgeni237088
226) Oboga237290
227) Obârşia237285
228) Obârşia Nouă237288
229) Ociogi237052
230) Olari237327
231) Oltişoru237189
232) Oporelu237295
233) Optaşi237301
234) Optaşi-Măgura237300
235) Optăşani237419
236) Orlea237305
237) Orlea Nouă237307
238) Osica de Jos237153
239) Osica de Sus237310
240) Ostrov237312
241) Oteştii de Jos237109
242) Oteştii de Sus237111
243) Peretu237313
244) Perieţi237330
245) Pescăreşti237569
246) Pestra237128
247) Petculeşti237206
248) Piatra235505
249) Piatra-Olt235500
250) Pielcani237171
251) Pietriş237012
252) Pietrişu237118
253) Piscani235610
254) Pleşoiu237335
255) Plopşorelu237571
256) Plăviceanca237448
257) Plăviceni237396
258) Poboru237345
259) Poganu237534
260) Poiana237368
261) Poiana Mare237274
262) Popeşti (Bărăşti)237029
263) Popeşti (Văleni)237522
264) Potcoava237355
265) Potcoava-Fălcoeni237356
266) Potelu237216
267) Potlogeni237482
268) Potopinu237142
269) Preoteşti237222
270) Prisaca237572
271) Priseaca237360
272) Proaspeţi237119
273) Profa237421
274) Pârşcoveni237325
275) Racoviţa237563
276) Radomireşti237365
277) Raiţiu237121
278) Recea237507
279) Redea237370
280) Redişoara237371
281) Reşca237143
282) Reşcuţa237144
283) Româna235102
284) Rotunda237375
285) Roşienii Mari237154
286) Roşienii Mici237156
287) Rudari237397
288) Runcu Mare237207
289) Rusciori235611
290) Rusăneşti237380
291) Rusăneştii de Sus237564
292) Rădeşti237298
293) Salcia237411
294) Satu Nou (Grădinari)237208
295) Satu Nou (Gura Padinii)237308
296) Schitu237400
297) Schitu Deleni237477
298) Schitu din Deal237341
299) Schitu din Vale237342
300) Scorbura237068
301) Scorniceşti235600
302) Scărişoara237395
303) Seaca237405
304) Seaca (Poboru)237349
305) Simniceni237573
306) Sineşti237357
307) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230002
308) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230002
309) SlatinaPrimăverii230002
310) SlatinaPrimăverii230002
311) SlatinaTipografului230002
312) SlatinaArmoniei230003
313) SlatinaMacului230003
314) SlatinaToamnei230003
315) SlatinaToamnei230003
316) SlatinaTextilistului230004
317) SlatinaTextilistului230004
318) SlatinaTextilistului230004
319) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230005
320) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230005
321) SlatinaPăcii230007
322) SlatinaPăcii230007
323) SlatinaCrişan230008
324) SlatinaIndependenţei230008
325) SlatinaIndependenţei230008
326) SlatinaVictoriei230008
327) SlatinaTrandafirilor230009
328) SlatinaCornişei230011
329) SlatinaCornişei230011
330) SlatinaPrimăverii230012
331) SlatinaPrimăverii230012
332) SlatinaCrişan230013
333) SlatinaCrişan230013
334) SlatinaÎnfrăţirii230013
335) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230015
336) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230015
337) SlatinaMuncii230016
338) SlatinaUnirii230017
339) SlatinaUnirii230017
340) SlatinaMănăstirii230019
341) SlatinaDorobanţu Constantin, sergent major230020
342) SlatinaDorobanţu Constantin, sergent major230020
343) SlatinaLămâiţei230020
344) SlatinaPlopilor230020
345) SlatinaArcului230021
346) SlatinaArcului230021
347) SlatinaCentura Basarabilor230021
348) SlatinaŞtrandului230021
349) SlatinaArinului230022
350) SlatinaBradului230022
351) SlatinaCastanilor230022
352) SlatinaCireşului230022
353) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230025
354) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230025
355) SlatinaPăcii230025
356) SlatinaPăcii230025
357) SlatinaLibertăţii230026
358) SlatinaLibertăţii230026
359) SlatinaLibertăţii230026
360) SlatinaCornişei230027
361) SlatinaCornişei230027
362) SlatinaViorelelor230027
363) SlatinaCornişei230028
364) SlatinaCornişei230028
365) SlatinaLibertăţii230029
366) SlatinaLibertăţii230029
367) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230030
368) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230030
369) SlatinaLalelelor230032
370) SlatinaUnirii230032
371) SlatinaUnirii230032
372) SlatinaCrişan230033
373) SlatinaCrişan230033
374) SlatinaPrimăverii230033
375) SlatinaPrimăverii230033
376) SlatinaCrişan230034
377) SlatinaCrişan230034
378) SlatinaTextilistului230034
379) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230037
380) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230037
381) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230037
382) SlatinaConstantin Brâncoveanu230038
383) SlatinaMănăstirii230038
384) SlatinaMănăstirii230038
385) SlatinaRozelor230038
386) SlatinaRozelor230038
387) SlatinaZmeurei230038
388) SlatinaArcului230039
389) SlatinaArcului230039
390) SlatinaArcului230039
391) SlatinaArcului230039
392) SlatinaMănăstirii230041
393) SlatinaPrimăverii230041
394) SlatinaPrimăverii230041
395) SlatinaRozelor230041
396) SlatinaRozelor230041
397) SlatinaRozelor230041
398) SlatinaRozelor230041
399) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230042
400) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230042
401) SlatinaCaracostea Dumitru, academician230042
402) SlatinaTineretului230042
403) SlatinaTineretului230042
404) SlatinaTineretului230042
405) SlatinaFântâneanu Elena230043
406) SlatinaPrelungirea Tunari230043
407) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230044
408) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230044
409) SlatinaNucului230047
410) SlatinaPiteşti230047
411) SlatinaPrelungirea Piteşti230047
412) SlatinaPiteşti230048
413) SlatinaPiteşti230048
414) SlatinaAlexandrescu Grigore230049
415) SlatinaCorcoduşului230049
416) SlatinaEroilor230049
417) SlatinaLacului230049
418) SlatinaPrunilor230049
419) SlatinaSălciilor230049
420) SlatinaŞcolii230049
421) SlatinaZorilor230049
422) SlatinaBurcă Theodor, profesor230050
423) SlatinaCoteşti230050
424) SlatinaIslazului230050
425) SlatinaMăgurii230050
426) SlatinaNordului230050
427) SlatinaPodgoriilor230050
428) SlatinaStejarului230050
429) SlatinaUlmului230050
430) SlatinaVadului230050
431) SlatinaOgrăzii230051
432) SlatinaVişinului230051
433) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230053
434) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230053
435) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230053
436) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230053
437) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230053
438) SlatinaTineretului230053
439) SlatinaDorobanţi230054
440) SlatinaGladiolei230055
441) SlatinaSalcâmului230055
442) SlatinaVăilor230057
443) SlatinaVăilor230057
444) SlatinaCuza Vodă230058
445) SlatinaCuza Vodă230058
446) SlatinaCuza Vodă230058
447) SlatinaCuza Vodă230058
448) SlatinaElena Doamna230058
449) SlatinaPlevnei230058
450) SlatinaCireşoaia230059
451) SlatinaCuza Vodă230059
452) SlatinaCuza Vodă230059
453) SlatinaCuza Vodă230059
454) SlatinaCuza Vodă230060
455) SlatinaCuza Vodă230060
456) SlatinaCuza Vodă230060
457) SlatinaCuza Vodă230060
458) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230062
459) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230062
460) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230062
461) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230062
462) SlatinaGarofiţei230063
463) SlatinaVioletei230063
464) SlatinaTunari230064
465) SlatinaTunari230064
466) SlatinaCrizantemei230065
467) SlatinaDrăgăneşti230066
468) SlatinaDrăgăneşti230066
469) SlatinaMărăşti230066
470) SlatinaDrăgăneşti230067
471) SlatinaDrăgăneşti230067
472) SlatinaAldea Aurel, general230070
473) SlatinaCireaşovului230070
474) SlatinaConstructorului230070
475) SlatinaTunari230070
476) SlatinaTunari230070
477) SlatinaCazărmii230071
478) SlatinaGării230071
479) SlatinaIorga Nicolae230071
480) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230072
481) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230072
482) SlatinaArtileriei230072
483) SlatinaBanului230075
484) SlatinaCuza Vodă230075
485) SlatinaCuza Vodă230075
486) SlatinaPoenii230075
487) SlatinaSfântul Nicolae230075
488) SlatinaBotez Alice230076
489) SlatinaDumitrana Florin, poet230076
490) SlatinaIzvorului230076
491) SlatinaMănăstirii230076
492) SlatinaMănăstirii230076
493) SlatinaMănăstirii230076
494) SlatinaMănăstirii230076
495) SlatinaMănăstirii230076
496) SlatinaMănăstirii230076
497) SlatinaMănăstirii230076
498) SlatinaPetre S. Aurelian, academician230076
499) SlatinaZorlesca230076
500) SlatinaArmaşului230077
501) SlatinaBoiangiului230077
502) SlatinaMănăstirii230077
503) SlatinaMilcov230077
504) SlatinaMilcovului230077
505) SlatinaVulturului230077
506) SlatinaVulturului230077
507) SlatinaCazinoului230079
508) SlatinaIpătescu Ana230079
509) SlatinaLipatti Dinu230079
510) SlatinaLipatti Dinu230079
511) SlatinaLipscani230079
512) SlatinaSevastopol230079
513) SlatinaFraţii Buzeşti230080
514) SlatinaKogălniceanu Mihail230080
515) SlatinaVintilă Vodă230080
516) SlatinaGriviţei230081
517) SlatinaIonaşcu230081
518) SlatinaMoroşanu Ion230081
519) SlatinaSperanţei230081
520) Slatina13 Decembrie230082
521) SlatinaAbatorului230082
522) SlatinaGrădişte230082
523) SlatinaOltului230082
524) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230082
525) SlatinaLivezii230083
526) SlatinaMalul Livezii230083
527) SlatinaPoboran George230083
528) SlatinaVaripatti Alexandru230083
529) SlatinaGrădiniţei230086
530) SlatinaLipatti Dinu230086
531) SlatinaLipatti Dinu230086
532) SlatinaTitulescu Nicolae230086
533) SlatinaTitulescu Nicolae230086
534) SlatinaVladimirescu Tudor230087
535) SlatinaAndrei230088
536) SlatinaCimitirului230088
537) SlatinaSopot230088
538) SlatinaSopot230088
539) SlatinaSopot230088
540) SlatinaStrehareţ230088
541) SlatinaIonaşcu230091
542) SlatinaTitulescu Nicolae230091
543) SlatinaTitulescu Nicolae230091
544) SlatinaBălcescu Nicolae230092
545) SlatinaMeşteşugarilor230092
546) SlatinaPuţuri230092
547) SlatinaUzinei230092
548) SlatinaGrădişte230093
549) SlatinaBuică Nicolae230094
550) SlatinaOltului230094
551) SlatinaFântânilor230095
552) SlatinaOltului230095
553) SlatinaZăvoiului230095
554) SlatinaZăvoiului230095
555) SlatinaAldescu, căpitan230096
556) SlatinaVlad Ţepeş230096
557) SlatinaTitulescu Nicolae230099
558) SlatinaTitulescu Nicolae230099
559) SlatinaTitulescu Nicolae230100
560) SlatinaTitulescu Nicolae230100
561) SlatinaDealul Viilor230101
562) SlatinaOituz230101
563) SlatinaOituz230101
564) SlatinaViilor230101
565) SlatinaMărăşeşti230102
566) SlatinaOituz230102
567) SlatinaOituz230102
568) SlatinaOituz230102
569) SlatinaOituz variantă230103
570) SlatinaAndreian S. Marin, profesor230104
571) SlatinaCâmpului230104
572) SlatinaPiteşti230104
573) SlatinaPiteşti230104
574) SlatinaPiteşti230104
575) SlatinaPiteşti230104
576) SlatinaCaloianca230107
577) SlatinaCazărmii230107
578) SlatinaTeiului230107
579) SlatinaCrinului230108
580) SlatinaGaroafelor230108
581) SlatinaGolescu Dinicu230108
582) SlatinaLiliacului230108
583) SlatinaPandurului230108
584) SlatinaPanselelor230108
585) SlatinaZambilelor230108
586) SlatinaBasarabilor230109
587) SlatinaBasarabilor230109
588) SlatinaBasarabilor230109
589) SlatinaBasarabilor230109
590) SlatinaBasarabilor230109
591) SlatinaArcului230110
592) SlatinaArcului230110
593) SlatinaIonescu Emanoil, general230110
594) SlatinaPopa Şapcă230110
595) SlatinaMănăstirea Clocociov230111
596) SlatinaBasarabilor230113
597) SlatinaDorobanţu Constantin, sergent major230113
598) SlatinaDorobanţu Constantin, sergent major230113
599) SlatinaFlorilor230113
600) SlatinaJianu230113
601) SlatinaAlexandru Ioan Cuza230114
602) SlatinaIndependenţei230114
603) SlatinaIpătescu Ana230114
604) SlatinaGhiocei230115
605) SlatinaLivezii230115
606) SlatinaNicolau Alexe230115
607) SlatinaVederii230115
608) SlatinaVintilă Vodă230115
609) Slatina1 Decembrie 1918230116
610) SlatinaCloşca230116
611) SlatinaEminescu Mihail230116
612) SlatinaHoria230116
613) SlatinaMunteanu Ion, maior230116
614) SlatinaDrăgăneşti230119
615) SlatinaDrăgăneşti230119
616) SlatinaRecea230119
617) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230119
618) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230119
619) SlatinaTeodoroiu Ecaterina230119
620) SlatinaDepozitelor230120
621) SlatinaSilozului230120
622) SlatinaVăilor230121
623) SlatinaVăilor230121
624) SlatinaElena Doamna230122
625) SlatinaElena Doamna230122
626) SlatinaPlevnei230122
627) SlatinaAgricultorului230123
628) SlatinaPrimăverii230125
629) SlatinaPrimăverii230125
630) SlatinaCrişan230126
631) SlatinaCrişan230126
632) SlatinaIonescu Eugen230126
633) SlatinaMacului230126
634) SlatinaMacului230126
635) SlatinaMarin Alexe, profesor230126
636) SlatinaTextilistului230126
637) SlatinaTextilistului230126
638) SlatinaToamnei230126
639) SlatinaToamnei230126
640) SlatinaCornişei230127
641) SlatinaCornişei230127
642) SlatinaMărului230127
643) SlatinaPrimăverii230127
644) SlatinaPrimăverii230127
645) SlatinaPrimăverii230128
646) SlatinaPrimăverii230128
647) SlatinaOrhideelor230071
648) Slătioara237410
649) Slăveni237201
650) Spineni237415
651) Sprâncenata237425
652) Spătaru237112
653) Stejaru237264
654) Stoborăşti237497
655) Stoeneşti237430
656) Stoicăneşti237435
657) Strejeşti237440
658) Strejeştii de Sus237443
659) Strugurelu237451
660) Studina237445
661) Studiniţa237449
662) Stupina237069
663) Stănuleasa (Sâmbureşti)237391
664) Stănuleasa (Vitomireşti)237549
665) Stăvaru237501
666) Surpeni237351
667) Sâmbureşti237385
668) Sârbii-Măgura237303
669) Săltăneşti237362
670) Tabaci237574
671) Tabonu237289
672) Teiuş235613
673) Teiuşu237056
674) Teiş235103
675) Teslui237470
676) Tia Mare237480
677) Tirişneag237523
678) Tomeni237314
679) Toneşti (Leleasca)237244
680) Toneşti (Sâmbureşti)237392
681) Topana237485
682) Traian237490
683) Trepteni237551
684) Trufineşti237358
685) Tudor Vladimirescu235301
686) Tufaru237246
687) Tufeni237495
688) Turia237508
689) Tătuleşti237460
690) Ulmet237157
691) Ulmi237266
692) Ungureni237489
693) Uria237428
694) Ursa237191
695) Ursoaia237227
696) Urzica237500
697) Urşi237247
698) Valea Fetei237536
699) Valea Mare237505
700) Valea Merilor237359
701) Valea Satului237576
702) Valea Soarelui237372
703) Valea lui Alb237582
704) Verguleasa237530
705) Vineţi237422
706) Vitomireşti237545
707) Vităneşti237302
708) Vişina237540
709) Vişina Nouă237511
710) Vlaici237089
711) Vlădila237555
712) Vlădila Nouă237557
713) Vlăduleni237315
714) Vlăngăreşti237583
715) Voineasa237560
716) Vulpeni237565
717) Vulpeşti237148
718) Vultureşti237580
719) Vâlcele237525
720) Vâlcelele de Sus237527
721) Vâneşti237537
722) Vârtopu235302
723) Vădastra237510
724) Vădăstriţa237515
725) Văleni237520
726) Văleni (Brâncoveni)237053
727) Zorleasca237509
728) Zănoaga237129
729) Şerbăneşti237450
730) Şerbăneştii de Sus237452
731) Şopârliţa237328
732) Ştefan cel Mare237455
733) Şuica235612