Cum se estimează valoarea unei opțiuni, A intervenit o problemă.


cum se estimează valoarea unei opțiuni

Achiziții Publice Se realizează de viitorul beneficiar al achiziției publice. În acest sens se recomandă stabilirea de instrumente de lucru la nivel de SCIM privind regulile de estimare pentru a fi transmise tuturor compartimentelor din cadrul autorității contractante.

Estimarea se face după definirea obiectelor viitoarelor achiziții publice ținând cont de scopul acestora.

cum se estimează valoarea unei opțiuni

Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.

Ce elemente se iau în considerare?

Înainte de inițierea procedurii Notă! Prin excepţie, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art.

cum se estimează valoarea unei opțiuni

Stabilirea valorii estimate potrivit devizului general estimativ: 1. Studiu de fezabilitate: valoarea estimată se stabilește însumând sumele de la capitolele precizate, dar corelate si cu necesitatea reală a autorității contractante de exemplu autoritatea deține deja studiile de la cap.

Programul Google Partners Cum să estimați valoarea conversiilor La estimarea valorii pe conversie, adesea este util să aveți în vedere aspecte cum ar fi fidelizarea clienților, promovarea verbală și valoarea unui client permanent. Luarea în considerare a acestor valori vă poate oferi flexibilitatea de a licita mai mult în timp ce licitați cu încredere sub valoarea pe clic.

Notă: În cazul execuției lucrărilor, pentru stabilirea valorii estimate, nu se va cuprinde cap.