Lucrați de la domiciliu nu online


Urmaţi doar câţiva paşi simpli pentru depunerea cererii, dintre care introducerea IDNP-ui beneficiarului şi a datei de naștere. În cazul, în care nu aveţi posibilitatea de a depune cererea online pentru reexaminarea pensiei, o puteţi depune pe suport de hârtie.

lucrați de la domiciliu nu online lista indicatorilor forex

Atunci solicitantul se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, conform vizei de domiciliu, cu buletinul de identitate în original și copie. Totodată, cererea pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă la subdiviziunea teritorială de un reprezentat desemnat prin procură. Reamintim, că de la 1 ianuarie dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl au beneficiarii de pensii, stabilite după 1 ianuariecare au realizat un stagiu de cotizare după stabilirea acestui drept de la 7 la 10 ani.

lucrați de la domiciliu nu online lucrați de la domiciliu cu pescara lunar fix

Potrivit estimărilor, mai bine de 18 mii de pensionari vor depune cereri pentru reexaminarea pensiei. De menţionat, că noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul teritorial de asigurări sociale. Majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat.

lucrați de la domiciliu nu online idei pentru tranzacționarea algoritmică

Vă mai comunicăm, că începând cu 1 ianuarie beneficiarii de pensii pot să-şi programeze vizita la CTAS în regim online prin intermediul paginii web a CNAS www. Direcţia comunicare şi relaţii cu publicul.

lucrați de la domiciliu nu online cursuri de tranzacționare a roboților