Lucrați de la home fiumicino. Robert Ludlum Patrick Larkin - Vectorul Moscova [PDF|TXT]


Pe sub strălucitoarele lămpi ale iluminatului public stradal, pietonii înfofoliţi pentru a se apăra de aerul îngheţat al nopţii se înghesuiau unii în alţii, grăbindu­se pe pavajul alunecos din cauza poleiului. Şuvoaie de automobile, camioane şi autobuze se scurgeau fără întrerupere în ambele sensuri.

Robert Ludlum Patrick Larkin - Vectorul Moscova

Pneurile groase pentru zăpadă ale mijloacelor de transport scrâşneau pe stratul de sare şi de nisip împrăştiat ca să asigure aderenţa şi tracţiunea pe imensa arteră rutieră multibandă. Nikolai Kirianov se grăbea în direcţia nord, pe trotuarul de pe partea din dreapta a străzii, străduindu­se pe cât posibil să se strecoare neobservat prin mulţimea fremătătoare.

Dar oricând îl atingea întâmplător cineva din mers, indiferent dacă era vorba despre o femeie sau un bărbat, despre o persoană tânără sau în vârstă, el tresărea violent, luptându­se din răsputeri să­şi reprime impulsul de a face brusc cale­ntoarsă sau de a o rupe la fugă, cuprins de panică, în ciuda frigului pătrunzător, sudoarea îi ieşea de sub căciula de blană şi i se scurgea încet pe frunte.

Înaltul şi suplul medic patolog ţinea cât putea de strâns sub braţ cutia de cadou frumos împachetată, rezistând cu greu tentaţiei de a o ascunde vederii celorlalţi în interiorul paltonului. Cu toate că sărbătoarea îndrăgostiţilor, Ziua Sfântului Valentin, era o adăugare de dată relativ recentă în calendarul festiv rusesc, aceasta avea o popularitate în plină creştere, iar mulţi bărbaţi din jurul său duceau propriile cutii cu ciocolată şi cu bomboane drept cadouri pentru nevestele sau pentru iubitele lor.

Fii calm, îşi spunea insistent în sinea lui. Era în siguranţă. Nimeni nu ştia ce aveau ei de gând. Planurile lor erau strict 4 secrete.

Şi­atunci, de ce tresari la orice umbră, oricât de neînsemnată, pe care o zăreşti? Ai uitat de toate privirile bizare şi de ocheadele speriate pe care ţi le aruncă toţi colegii de serviciu?

Şi ce ai de zis şi despre zgomotele discrete pe care le tot auzi pe linie când vorbeşti la telefon? Kirianov se uită înapoi peste umăr, pe jumătate aşteptându­se să vadă o trupă de miliţieni, adică de poliţişti militarizaţi, apropiindu­se de el.

Însă nu văzu decât alţi moscoviţi ca şi el, adânciţi fiecare în preocupările şi în grijile proprii şi de­abia aşteptând să scape de frigul de iarnă, aflat sub limita îngheţului. Uşurat câștigați repede 30 de mii moment, întoarse capul înainte, mai să se ciocnească de o femeie mai în vârstă, scundă şi bondoacă, cu braţele pline de pachete cu alimente.

unde puteți face bani cu mâinile

Bătrânica îl fulgeră cu privirea, murmurând printre dinţi o înjurătură. Kirianov se grăbi să continue drumul, în timp ce pulsul îi bubuia în urechi.

  • Cum fac firmele forex să facă bani
  • Opțiuni noc

Nu foarte departe mai în faţă, reclamele fluorescente cu neon sclipeau în întunericul învăluitor, într­un violent contrast cu clădirile de locuinţe şi cu hotelurile masive şi cenuşii din era stalinistă care mărgineau strada. Kirianov răsuflă adânc. Ajunsese aproape de cafeneaua unde acceptase să­şi întâlnească persoana de legătură, o simpatică ziaristă occidentală, pe nume Fiona Devin.

Cele mai bune 10 pensiuni din Roma, Italia | coduripostale-db.ro

Odată sosit acolo, avea să­i poată răspunde la întrebări, să­i dezvăluie informaţiile pe care le deţinea, iar apoi să se întoarcă repede acasă la el, în micul său apartament unde nu lucrați de la home fiumicino avea pe nimeni ca şef care să facă pe deşteptul la adresa lui. Bărbatul iuţi şi mai tare pasul, nerăbdător să termine cât mai repede întâlnirea clandestină.

câștigați bani pe internet fără investiții pe zi

Deodată, cineva îl izbi pe Kirianov din urmă, îmbrâncindu­l înainte, pe o porţiune groasă de gheaţă neagră, netedă şi lunecoasă. Bărbatul simţi cum i­o iau tălpile înainte.

Dând în disperare din braţe, îşi pierdu lucrați de la home fiumicino şi căzu pe spate. Se lovi cu capul de pavajul îngheţat şi tot corpul lui fii străbătut de un fior dureros care îi înghiţi orice gând conştient.

Gemând ameţit, rămase întins vreme de o interminabilă clipă, incapabil să se mişte. Crispându­se, deschise ochii şi se uită în sus.

Un bărbat blond, într­un palton opțiuni noi oportunități lână care părea să fi costat foarte mult, îngenunche lângă Kirianov, potopindu­l cu scuzele: — Dragă domnule, îmi pare nespus de rău, te rog să mă ierţi.

Sper că nu te­ai lovit prea tare. Am fost cam împiedicat, îngrozitor de împiedicat. Şi bărbatul îl apucă strâns pe Kirianov de braţ, cu ambele lui mâini înmănuşate.

Lasă­mă acum să te ajut să te ridici în picioare. Patologul rus simţi în momentul acela ceva ca o înţepătură de ac pătrunzându­i adânc în muşchi.

Transferați mașina de taxi cu șofer din aeroportul sau gara din Bologna Contactați-ne pe site-ul www. Transferul este de la punctul A la punctul B aeroport sau hotel din Bologna, garaavem un vehicul pre-aranjat și un preț fix la momentul rezervării: mașină minivan sau chiar autobuz pentru un grup de turiști cu peste 9 persoane. Autocare de diverse configurații și capacități pentru 12 15 18 sau chiar 24 pasageri.

Deschise gura să strige, apoi îşi dădu seama, cu o groază crescândă, ci nu mai putea să respire. Plămânii îi erau efectiv paralizaţi, în zadar mai încerca el acum să tragă în piept aerul de care avea atâta nevoie.

Braţele şi picioarele i se crispară spasmodic şi începură să­i tremure, pe când tot mai mulţi muşchi îi înţepeneau.

prețul litecoin pentru criptomonedă

Înspăimântat, se holba la bărbatul aplecat deasupra lui. Un surâs de­abia schiţat păru să înflorească pe buzele celuilalt, după care se volatiliză.

face bani casa

Ar fi trebuit să te supui ordinelor şi să­ţi ţii gura. Captiv într­un corp care nu mai răspundea comenzilor creierului său, Nikolai Kirianov rămase zăcând rigid, urlând neauzit, în timp ce întreg universul înconjurător se pierdea treptat într­o totală şi fără de sfârşit beznă. Inima lui se mai zbătu câteva clipe, după care se opri definitiv.

Bărbatul cel blond privi încă o secundă la cadavrul rămas cu gura deschisă. Apoi se uită în sus la grupul de martori curioşi atraşi de incident şi afişă o expresie de înmărmurită îngrijorare. Cred că a suferit cine ştie ce atac. Ar trebui ca cineva să cheme un doctor, sugeră o tânără elegant îmbrăcată.

unde puteți tranzacționa pe opțiuni binare

Sau poate să chemăm miliţia. Blondul dădu rapid din cap. Bărbatul îşi scoase apoi cu grijă o mănuşă groasă şi dădu la iveală dintr­un buzunar de la palton un telefon celular.

merită să exploatezi astăzi bitcoini?