Opțiune expresă


opțiune expresă

Alex Kis: Opțiunea succesorală. Studiu de drept roman și de drept civil Spre deosebire de vechiul Cod civil de launde opțiunea succesorală nu era definită, în noul Cod civil  este dată o definiție opțiunii succesorale și totodată este definit acela care ar putea beneficia de o succesiune. O definiție a opțiunii succesorale ar putea consta: în dreptul potestativ al unui succesibil de a-și manifesta liber voința într-un anumit termen asupra dobândirii sau opțiune expresă unei moșteniri în mod indivizibil și irevocabil.

  • Prezumția de renunțare la moștenire
  • Strategie de opțiuni binare dovedită
  • Acceptarea moștenirii - Notar Public Bucuresti - Piata Romana
  • Despre renunţarea la moştenire | Revista Universul Juridic
  • Renunţarea la moştenire nu se presupune cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de Noul Cod de Procedură civilă.
  • Cumpărați opțiunea de vânzare
  • Urmărirea colet SWISS POST | Urmărire după codul expeditorului Swiss Post | Ship24

Opțiunea aparține în primul rând succesibililor, iar în subsidiar opțiunea poate fi exercitată prin reprezentant sau prin creditorii săi. Din punct de vedere al caracterelor juridice ale opțiunii, acestea constau în libertate, indivizibilitate, prescriptibilitate, retroactivitate, irevocabilitate și transmisibilitatea dreptului. În ceea ce privește condițiile de fond ale actului de opțiune succesorală, succesibilul trebuie să aibă capacitate de exercițiu pentru că opțiunea succesorală este un act de dispoziție.

Opțiunea succesorală

Consimțământul trebuie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice, să fie neechivoc, trebuie să fie exteriorizat și nu trebuie să fie viciat. În ceea ce privește condițiile de formă, acceptarea expresă se va face întotdeauna sub forma unui înscris sub semnătură privată sau în formă autentică, după preferința succesibilului, iar renunțarea expresă necesită întotdeauna forma autentică.

Sabrent USB 3.2 M.2 NVMe PCIe SSD Drive Enclosure With 2TB

Nerespectarea condițiilor de validitate ale actului de opțiune succesorală se sancționează cu nulitatea potrivit dreptului comun. Modurile de exercitare ale dreptului potestativ de opțiune succesorală se referă la acceptarea succesiunii și la renunțarea la aceasta.

opțiune expresă

Acceptarea poate fi tacită sau expresă, dar poate fi și forțată, în sensul opțiune expresă succesibilul trebuie să fi acționat cu rea-credință, iar la împrejurările care duc la acceptarea forțată a fost adăugată ascunderea unei donații supusă raportului ori reducțiunii.

Renunțarea trebuie să fie expresă, sub forma unei declarații de renunțare. Declarația trebuie ad validitatem încheiată în formă autentică, iar ad opozabilitatem, trebuie trecută în registrul național notarial. Conform art.

Moștenitorii au dreptul fie de a accepta, fie de a renunța. Spre deosebire de acceptare, care poate fi făcută atât tacit, cât și expres, renunțarea nu poate fi făcută decât expres. Renunțarea făcută in favorem nu reprezintă o veritabilă renunțare. Legiuitorul prevede în art. Este important de subliniat că actul de opțiune succesorală este un act de dispoziție.

În dispozițiile art. Excepția de la principiul irevocabilității este prevăzută expres în art. Astfel în interiorul termenului pentru exercitarea dreptului de opțiune, renunțătorul poate reveni asupra renunțării, optând ipso jure pentru acceptare, dacă moștenirea nu a fost deja acceptată de alți succesibili.

opțiune expresă

Toate actele având ca obiect renunțarea la o succesiune nedeschisă sunt lovite de nulitate absolută.