Opțiunea anuală ce este


Mihai Eminescu nr.

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK.

Găsiți sau modificați spațiul de stocare

Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would receive if it exercised its purchase option.

câștigă site de internet platforma de tranzacționare automată bitcoin

În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare. The preparations for the development of TIP had already started before NEC informed the municipality that it wished to exercise its purchase option.

Impozit pe profit plăți trimestriale sau plăți anticipate în 2019?

Pregătirile pentru dezvoltarea TIP demaraseră înainte ca NEC să informeze municipalitatea că dorește să-și exercite opțiunea de cumpărare. The contract did not contain any purchase option and involved a yearly payment of 4,8 million euro with indexation. Contractul nu includea posibilitatea de cumpărare şi prevedea o plată anuală de 4,8 milioane euro care era supusă indexărilor. The intention was therefore for Duferco to either use or not use the purchase option in the weeks or months after it was granted by FSIH.

Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să facă sau nu uz de opțiunea de cumpărare în săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH.

Traducere "purchase option" în română

The purchase option can be deducted from the intention and lease contracts between the municipality and the company Exploitatiemaatschappij De Goffert B. Opțiunea de cumpărare poate fi dedusă din acordul de intenție și din contractul de închiriere încheiate între municipalitate și societatea Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

The fact that the clauses on the purchase option do not stipulate a price or price mechanism is not relevant according to the Netherlands. Clauzele privind opțiunea de cumpărare nu prevăd un preț sau un mecanism de stabilire a prețului, însă acest lucru nu este relevant în opinia Țărilor de Jos. It was clearly in the interest of the municipality to reimburse NEC for its waiving of the purchase option. Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea de cumpărare.

In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare opțiunea anuală ce este unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în However, this option was never exercised.

În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care opțiunea anuală ce este achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată.

Informatica 23 11 2020

NEC therefore relinquished its right of superficies opțiuni forts cum să tranzacționeze the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht.

Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht. Described as a 'purchase option', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex.

Art. 73: Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din contabilitate

Referindu-se la clauză ca la o " opțiune de cumpărare ", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

At the time of the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option.

La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare.

Dacă modificați limita spațiului de stocare, implementarea noii limite în cont poate dura maximum 24 de ore. În acest interval de timp, mesajele trimise sau primite prin Gmail pot fi afectate. Încercați acești pași pentru remedierea erorii: deconectați-vă de la contul Google, apoi conectați-vă din nou; trimiteți-vă un e-mail de test; dacă aceasta nu funcționează: deschideți o fereastră incognito și conectați-vă acolo la contul Gmail.

It should be noted that it is unclear what price NEC would have had to pay the municipality if it had exercised the purchase option and acquired De Eendracht. Ar trebui remarcat faptul că nu este clar care este prețul pe care NEC ar fi trebuit să-l plătească municipalității în cazul în care și-ar fi exercitat opțiunea de cumpărare și ar fi achiziționat De Eendracht.

lucrează pentru câștigurile unchiului pe internet opțiune barieră binară

To opțiunea anuală ce este extent that such a reasonable price approximates or equals the market value of the right of superficies pertaining to De Eendracht, the purchase option would appear to have only a limited economic value. În măsura în care un astfel de preț rezonabil se apropie de sau este egal cu valoarea de piață a dreptului de superficie aferent pentru De Eendracht, opțiunea de cumpărare ar părea să aibă doar o valoare economică limitată.

Opțiunea mea pentru tradițional este definitivă și rezultă din experiența acumulată. My option for traditional is definitive and it is the result of accumulated experience. Opțiunea produce efecte la data angajării. The option shall take effect on the date of entry into employment. Opțiunea cea mai evidentă este plasarea responsabilității transmiterii informațiilor referitoare la biocarburanți asupra operatorului economic care plătește acciza.

Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office. Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu.

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de opțiunea anuală ce este te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

  1. Câștiguri btcon fără investiție 2021
  2. Opţiuni de finanţare - IKEA
  3. Mentor de opțiuni binare
  4. Găsiți sau modificați spațiul de stocare - Android - Google One Ajutor
  5. Google One vă oferă o gamă variată de planuri dintre care îl puteți alege pe cel care vi se potrivește cel mai bine.
  6. Trump cum a făcut bani

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

câștigă bani în plus pentru ce este minerul