Opțiunea de vânzare este mai mare sau mai mică. call option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context


Traducere "put option" în română

De exemplu, o opțiune call păstrată de entitatea care transferă activul poate împiedica contabilizarea ca vânzare a unui transfer de active financiare. Based in Madrid, it dispenses stock options to employees but eliminates the dilution to existing shareholders by buying a call option in the amount of shares given out as compensation.

  • Căutare Nou algoritm pentru cumpărarea și vânzarea unei mașini.
  • Forum binar 2021 opțiuni
  • Opțiuni binare Terminologii Opțiuni binare de strategie - Investiții online pe acțiuni
  • Programul opțiunilor binare
  • Ajută- mă să găsesc câștiguri oneste pe internet
  • Scheme pentru a face bani prin internet
  • Defalcarea temporară a opțiunilor fără bani
  • Curs nr.7, , drept coduripostale-db.rocte

Cu sediul în Madrid, se distribuie opțiuni pe acțiuni pentru angajați, dar elimină diluarea acționarilor existenți de a cumpăra o opțiune call în valoarea acțiunilor dat drept compensație. Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Instituțiile trebuie să presupună că investitorii răscumpără o opțiune de cumpărare la cea mai apropiată dată posibilă.

opțiunea de vânzare este mai mare sau mai mică

Specifies whether there is an issuer call option all types of call options. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare.

opțiunea de vânzare este mai mare sau mai mică

Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței. Dacă la un moment dat există o opțiune call în combinație cu un step-up, un asemenea moment este considerat ca fiind scadența protecției.

Traducere "call option" în română

If an entity holds a call option on an asset that is readily obtainable in the market and the option is neither deeply in the money nor deeply out of the money, the asset is derecognised. Dacă o entitate păstrează o opțiune call a unui activ care este ușor de obținut pe piață, iar opțiunea nu este nici mult în bani deeply in the moneynici mult în afara banilor deeply out of the moneyactivul este derecunoscut. O opțiune call sau alt contract similar achiziționat de o entitate care îi dă dreptul de a reachiziționa un număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii în schimbul livrării unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar nu constituie un activ financiar al entității.

Google Foto NU mai este gratuit! Avem alternative?

The value of any derivative features such as a call option embedded in the compound financial instrument other than the equity component such as an equity conversion option is included in the liability component. Valoarea oricăror caracteristici derivate cum ar fi o opțiune call încorporate în instrumentul financiar compus, altele decât componenta de capitaluri proprii cum ar fi opțiunea de conversie în capitaluri propriieste inclusă în componenta de datorie.

opțiunea de vânzare este mai mare sau mai mică

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o robot de tranzacționare de rating de cumpărarerespectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii.

The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiunea de vânzare este mai mare sau mai mică de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; This is the xBlack-Scholes differential equation for call option value.

Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare

Acest este ecuaþia Black-scholes diferenþialã pentru valoarea de opþiune de chemare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

terminologia opțiunilor binare

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.