Tranzacționarea zilei de știri în


tranzacționarea zilei de știri în

Caracteristici Tranzacţionarea este continuă şi se realizează online, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă. Piaţa este deschisă participării operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, titularilor de licenţă de furnizare emisă de către ANRE sau clienților care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa centralizată de gaze naturale.

Ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al profilului zilnic al livrărilor şi perioadelor de livrare.

tranzacționarea zilei de știri în

Tranzacțiile încheiate pe această piață vor fi subscrise contractelor cadru preagreate înainte de participarea la tranzacţionare. După încheierea sesiunii de licitație OPCOM publică pentru fiecare produs tranzacționat: volumul tranzacționat și numărul de tranzacții încheiate, prețul minim de tranzacționare, prețul maxim de tranzacționare, prețul mediu de tranzacționare, prețul mediu actualizat, variația prețului mediu actualizat față de prețul mediu actualizat al zilei anterioare, prețul de închidere al zilei de tranzacționare, variația prețului de închidere al zilei față de prețul de închidere al zilei anterioare și numărul de participanți la piață care au depus minimum o ofertă în piață, indiferent de sensul acesteia — vânzare sau cumpărare.

Data începerii livrării.

tranzacționarea zilei de știri în